คลินิกรักษาโรคทั่วไป เชียงใหม่ Boston Health Polyclinic

คลินิก Boston Health Polyclinic เป็นสหคลินิกรักษาโรคทั่วไป ที่เชื่อในเรื่องของการดูแลรักษาแบบองค์รวมประกอบด้วยทีมของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีนที่พร้อมดูแลผู้ใช้บริการ รับฟังอาการเจ็บป่วยของความกังวลต่อความเจ็บปวดต่าง ๆ เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์และส่งต่อในการรักษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลที่ดีที่สุด

Polyclinic หมายถึง สถานพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรทางการแพทย์ ในด้านต่าง ๆ มากกว่า 3 คน เพื่อการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการให้ครบถ้วนในที่เดียว ซึ่งคลินิกของเรา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ที่สามารถดูแลและให้คำปรึกษาทั้งครอบครัว และเป็นสะพานเชื่อมต่อไปสู่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ นักกายภาพบำบัดที่พร้อมดูแลคุณด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญในการรักษาแบบองค์รวม เราพร้อมเป็นโพลีคลินิกรักษาโรคทั่วไปที่ได้มาตรฐานสากลและผู้ใช้บริการไว้วางใจ

เริ่มต้นสุขภาพที่ดีกับโพลีคลินิกตามวิถีตามวิถี Western Medical ของเรา

คลินิกตรวจสุขภาพ Boston Health สุขภาพดีตามวิถี Western Medical

การรักษาสุขภาพแบบ Western Medical หรือการแพทย์แบบตะวันตก หมายถึงการดูแลรักษาก่อนที่จะเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อน หรือ Prevention Care เป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ บอสตัน เฮลธ์ โพลีคลินิกของเรานั้นต้องการเป็นคลินิกที่ให้การดูแลแบบ Western style เนื่องจากการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อนนั้นเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คน เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการรักษาสุขภาพระยะยาว

ตื่นรู้ ป้องกัน และห่างไกลโรคร้าย กับคลินิกโรคทั่วไปที่น่าเชื่อถือ

หัวใจหลักสำคัญของ Western Medical คือ การป้องกันก่อนเกิดโรค หรือก็คือ Prevention Care เป็นการดูแลสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งการพบแพทย์เป็นประจำตามช่วงวัยเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อการตรวจและการรักษาที่จำเป็นก่อนเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งแบ่งได้เป็นสองเรื่องที่สำคัญ ได้แก่

  • การตรวจเช็คประจำปี ในแต่ละช่วงวัยนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งตามเพศแต่กำเนิด ซึ่งเพศเป็นสิ่งที่กำหนดตัวโรคบางอย่าง ทำให้การตรวจเช็คสุขภาพมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ประวัติสุขภาพในแต่ละคนก็มีผล ดังนั้นการตรวจสุขภาพที่ดีนั้นจะแบ่งตามวัย เพศ และความเสี่ยงของคนแต่ละคน ทั้งนี้การปรึกษาแพทย์ก่อนตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อสร้างโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • การรับวัคซีนให้ครบ ตามความเหมาะสมของวัย ซึ่งมีทั้งวัคซีนของเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามวัย ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของส่วนรวม
คลินิกเชียงใหม่-หาหมอ ใกล้ฉัน
คลินิกแพทย์ ใกล้ฉัน Boston Health
คลินิก ใกล้ฉัน รักษาโรคทั่วไป เชียงใหม่
คลินิก ใกล้ ๆ ฉันในเชียงใหม่

ผู้ก่อตั้งและบริการที่หลากหลายของคลินิกเรา

Dr. Michael K. Ackland, M.D. FAAOS, FRCSC

Dr. Ackland คือผู้ก่อตั้งและผู้จัดการของคลินิก แต่บริการทางการแพทย์ทั้งหมดของ Boston Health Polyclinic ก็มีทีมแพทย์ไทยคอยดูแลและให้บริการอยู่ โดยบริการทั้งหมดมีดังนี้:

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คลินิกรักษาโรคทั่วไปเชียงใหม่กับทีมแพทย์มืออาชีพที่พร้อมดูแลคุณ

มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับการดูแลและคำปรึกษาอย่างดีจากทีมหมอเชียงใหม่ของคลินิกของเรา

Pupe Physical Therapist
Pupe

Physical Therapist

Neon Traditional Chinese Medicine
Neon

Traditional Chinese Medicine

Dr Ploy
Ploy

Primary Care/Family Medicine

Ami Primary Care Womens Health
Ami

Primary Care/Women’s Health

ทำไมต้องเป็น Boston Health Polyclinic?

เนื่องจากทางคลินิกของเราเชื่อในเรื่องของการดูแลรักษาแบบองค์รวมและจำเพาะต่อผู้เข้ารับบริการ ผู้เข้ารับการรักษาและบริการที่เรานั้น จะได้รับเข้าพบคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวของทางคลินิก เพื่อคุยในเรื่องความเจ็บป่วยและความกังวลต่อความเจ็บป่วยต่าง ๆ โดยละเอียด รวมถึงประวัติของอาการเจ็บป่วยในอดีตของผู้รับบริการ เพื่อการดูแลที่ครอบคลุม ตามแนวการดูแลสุขภาพแบบ Western ที่เน้นการป้องกันก่อนให้เกิดโรค เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้รับบริการ โดยแพทย์ของเราจะสร้างโปรแกรมสุขภาพที่เหมาะสมและครอบคลุมต่อผู้ใช้บริการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เพิ่มเพื่อน

การดูแลระดับพรีเมียมจากบริการของคลินิกสุขภาพมากประสบการณ์กว่า 40 ปี

บริการทางการแพทย์ชั้นนำที่ศูนย์การแพทย์เชียงใหม่ของเรา

ประสบการณ์ตรงกว่า 40 ปี

ที่ Boston Health เราไม่เพียงแต่ภูมิใจในบริการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดของเราเท่านั้น แต่ประสบการณ์ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ในการสร้างความสัมพันธ์กับแพทย์และศัลยแพทย์ในเชียงใหม่ ทำให้เราสามารถเป็นสะพานเชื่อมให้แก่ลูกค้ากับผู้เชี่ยวชาญมากฝีมือได้ ไม่ว่าจะแขนงใด ที่สำคัญคือราคาไม่แพงอีกด้วย

นอกจากนี้ ทีมแพทย์มืออาชีพของเราก็มีความสามารถและเชี่ยวชาญศาสตร์ทางการแพทย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการแพทย์ปฐมภูมิ ที่จะดูแลและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนให้คุณอย่างดีและเข้าใจง่ายมากที่สุด

Mike Ackland เจ้าของศูนย์การแพทย์ BHP

ทำไมคุณถึงวางใจกับคลินิกชั้นนำของเราได้

เราคือสหคลินิก ที่มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่หลากหลายประจำอยู่ที่คลินิกของเรา ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชั้นนำที่ของเราต่างได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี ทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างคล่องแคล่ว บุคลากรของเราเต็มไปด้วยความสามารถและความใส่ใจต่อการบริการ เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีที่สุด ทำให้ผู้เข้ารับบริการต่างพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงกลายมาเป็นโพลีคลินิกชั้นนำในเชียงใหม่จนถึงทุกวันนี้
คลินิกรักษาโรคทั่วไป ใกล้ฉัน คลินิกโรคทั่วไป บริการครอบคลุม ครบครัน เท่าทันโรคร้ายคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ครบเครื่องเรื่องความงามกับทรีตเมนต์จากแพทย์มืออาชีพ

อัปเดตข่าวรายเดือนเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นล่าสุดของเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและการอัปเดตต่าง ๆ ของเรา รวมถึงโปรโมชั่นลดสูงสุด 50% สำหรับทรีตเมนต์ต่าง ๆ ของเราเร็ว ๆ นี้


รีวิวของเรา

เราภูมิใจในทุกรีวิวจากลูกค้า

คำถามที่พบบ่อยของคลินิกทั่วไป Boston Health Polyclinic

หากคุณกำลังมองหาคลินิกใกล้ฉัน รักษาโรคทั่วไป แนะนำเลย คลินิกรักษาโรคทั่วไปใกล้ฉัน Boston Health เราเป็นคลินิกในเชียงใหม่ที่อยู่ใกล้และสะดวกต่อการเดินทาง คุณสามารถค้นหาเราได้ ผ่านทางออนไลน์ เพียงพิมพ์ คลินิกโรคทั่วไปใกล้ฉัน, คลินิกตรวจโรคทั่วไปเชียงใหม่ หรือ คลินิกหมอใกล้ฉัน ในระยะไม่เกิน 10 กิโลเมตร บอสตันเฮลธ์ หวังว่าเราจะเป็นคลีนิ กใกล้ฉันที่คุณวางใจ เราพร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมผู้เชียวชาญ เริ่มต้นรักสุขภาพตามวิถี Western Styles ไปกับเรา Boston Health คลินิกตรวจโรคทั่วไปใกล้ฉันของคุณ

คลินิกทั่วไปใกล้ฉันของเราเป็นเสมือนศูนย์การแพทย์ขนาดย่อม ที่ให้บริการการรักษาครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ โดยแพทย์ที่ทางคลินิกเลือกมานั้นจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและสามารถให้การรักษาที่มีคุณภาพต่อผู้มารับบริการ

คลินิกของเราเป็นคลินิกรักษาโรคทั่วไป ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้หากผู้เข้ารับบริการเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของทางคลินิกของเรา (Membership) จะได้รับส่วนลดของการบริการและค่ายาลงถึง 5-10 เปอร์เซ็นต์จากอัตราการบริการปกติ นอกจากนี้ทางเรายังมีโปรโมชั่นประจำเดือนมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการในทุกเดือน ถือเป็นคลินิกราคาถูกใกล้ฉันที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้ามาใช้บริการ ติดต่อเราวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีตามวิถี Western Styles

คลินิกของเราเป็นคลินิกโรคทั่วไป เชียงใหม่ ตั้งอยู่บน วงแหวนรอบที่2 ตรงข้ามโกลบอลเฮ้าส์ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สามารถพิมพ์หาคลินิกของเราด้วยคำว่า “Boston Health Poly clinic เชียงใหม่” หรือ “บอสตัน เฮลธ์ โพลีคลินิก” ใน google map ได้

คลีนิกเชียงใหม่ Boston Health เหมาะกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในทุกช่วงวัยที่กำลังมองหาคลินิกหมอ เชียงใหม่เพื่อการตรวจสุขภาพและการรักษาแบบองค์รวม เรามีบริการทั้งสำหรับเด็กเล็กและผู้ใหญ่ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งการแพทย์แผนปัจจุปันและการแพทย์แผนจีน รวมถึงนักกายภาพบำบัดที่ช่วยดูแลฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

คลีนิกเชียงใหม่ Boston Health เหมาะกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในทุกช่วงวัยที่กำลังมองหาคลินิกหมอ เชียงใหม่เพื่อการตรวจสุขภาพและการรักษาแบบองค์รวม เรามีบริการทั้งสำหรับเด็กเล็กและผู้ใหญ่ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งการแพทย์แผนปัจจุปันและการแพทย์แผนจีน รวมถึงนักกายภาพบำบัดที่ช่วยดูแลฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

หากสนใจเข้าใช้บริการคลินิกหมอทั่วไปใกล้ฉันอย่าง Boston Health สามารถติดต่อสอบถามเพื่อนัดเวลาได้ ผ่านทางเบอร์ 052082888, อีเมล info@BostonhealthCM.com เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ได้เลย

ติดต่อหาเราคลินิกตรวจทั่วไป ใกล้ฉันได้ที่ เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล เรามีเจ้าหน้าที่คลินิก แพทย์ และบุคคลากรพร้อมให้บริการอยู่เสมอในเวลาทำการ