ปรึกษาหมอ Specialist Consultation รู้เร็ว ประเมินตรงจุด

ปรึกษาหมอที่ Boston Health Polyclinic คลินิกสุขภาพรอบด้านที่เชื่อในเรื่องของการดูแลรักษาแบบองค์รวม มีความพร้อมในด้านการให้บริการและการรักษา นำทีมโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์แผนจีน และนักกายภาพบำบัด ที่พร้อมดูแลและรับปรึกษาอาการและความกังวลต่อโรคหรือความเจ็บป่วยออนไลน์อย่างครบวงจร เพียงโทรปรึกษาแพทย์จะช่วยให้สามารถเข้าถึงการบริการทางด้านการแพทย์อย่างง่ายดาย ยังทำให้ผู้ป่วยสามารถประเมินอาการ คัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น และได้รับคำแนะนำการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้คลินิกมีบริการไปตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้ามารับบริการที่คลินิกได้อีกด้วย

การให้คําปรึกษาทางสุขภาพ คืออะไร?

การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ คือการให้บริการปรึกษาที่ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เทคนิคและวิธีการในการให้บริการปรึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละบุคคล ทำให้ผู้รับบริการเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและสุขภาพของตน ทำให้สามารถดูแลรักษาตนเองได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล

Boston Health มีวิธีการให้คำปรึกษาทางสุขภาพกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว :

  • เดินทางมาพบแพทย์ที่คลินิก เพื่อสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับโรคหรือปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
  • ไม่ต้องเดินทางมาที่คลินิก เป็นการโทรถามหมอโดยตรง มีวิธีการดังนี้:
  • การปรึกษาแบบเห็นหน้า ผ่านการวิดีโอคอล
  • การพูดคุยด้วยเสียง ผ่านการโทร
  • การแชตคุยกับแพทย์ และส่งรูปภาพเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิฉัยอาการเพิ่มเติมได้
การให้คําปรึกษาทางสุขภาพพร้อมแนะนำแพทย์เฉพาะทาง

เพิ่มเพื่อน

Ploy

ดร.พลอย

Licensed Doctor

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง สอบถามคุณหมอ

ข้อดีของการปรึกษาอาการ ถามหมอออนไลน์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์เป็นหนึ่งในบริการแพทย์ทางไกลที่ผู้ป่วยสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ หรือวิดีโอคอล โดยแพทย์จะทำการประเมินอาการ ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ และให้การรักษาเบื้องต้นได้ ซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่าง ดังนี้

  • ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และนั่งรอคิวพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
  • ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่จำเป็นต้องลางาน อีกทั้งค่าบริการยังถูกกว่าการเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยตรง
  • เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่าย สะดวก และยืดหยุ่นมากกว่า สามารถปรึกษาแพทย์ ทำการนัดหมายวันและเวลานัดครั้งต่อไปผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่
  • สามารถดูแลสุขภาพในระยะยาว จากการติดตามผลและตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนอีกด้วย

รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ ด้านไหนบ้าง?

Boston Health Polyclinic มีความพร้อมในด้านการให้บริการและการรักษา นำทีมโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์แผนจีน และนักกายภาพบำบัด ทำให้เราเป็นคลินิกที่สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำคุณได้ในหลากหลายปัญหาสุขภาพที่คุณต้องเผชิญ อีกทั้งยังสามารถส่งต่อการรักษาได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าได้รับการบริการและการรักษาที่ดีที่สุดในห้องการรักษาที่เป็นส่วนตัว โดยทางคลินิกมีการบริการให้คำปรึกษาในหลากหลายด้าน ดังต่อไปนี้

การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไป

ทางคลินิกของเรามีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้คำปรึกษาความกังวลด้านสุขภาพของผู้รับบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพราะเราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

รับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพจิตถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คลินิกของเราให้ความสำคัญ การที่มีสุขภาพกายที่ดีควรเริ่มจากจิตใจที่มีความสุข และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของเราก็พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพจิตอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพองค์รวมของผู้รับบริการ ทั้งการจ่ายยาและการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

คลินิกของเรามีบริการให้คำปรึกษาและส่งต่อในกรณีที่ไม่สามารถดูแลได้ที่ศูนย์สุขภาพปฐมภูมิของเรา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของเราพร้อมเป็นสะพานและที่ปรึกษาทางการแพทย์ เพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ผู้รับบริการ

เราพร้อมให้คำปรึกษา พร้อมดูแล รักษา และส่งต่อหาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรและเหมาะสมมากที่สุด

เพิ่มเพื่อน

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง-เชียงใหม่
พูดคุยกับหมอเฉพาะทางที่ดีที่สุด เชียงใหม่

ทำไมจึงควรเลือก Doctor Consultation กับ Boston Heath

การบริการให้คำปรึกษาที่ Boston Health Polyclinic มีการลดขั้นตอนการเข้ารับบริการ ทำให้สามารถบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ให้การตรวจประเมินร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมและดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทั้งยังมีการประยุกต์ความรู้ด้านการแพทย์ และมองภาพรวมในระดับครอบครัวและชุมชน ทำให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้รับบริการ ส่งผลให้คลินิกของเราสามารถให้การรักษาและให้คำแนะนำอย่างตรงจุดและลดความรุนแรงของปัญหาสุขภาพที่ผู้รับบริการต้องพบเจอ

คำถามที่พบบ่อยของ Specialist Consultation

การโทรเบอร์ปรึกษาหมอเหมาะกับทุกคนที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกายหรือใจ หรือมีความกังวลด้านสุขภาพ และผู้ที่มีอาการหรือโรคที่สามารถรักษาด้วยยาเป็นหลัก ไม่เป็นโรคหรือมีอาการรุนแรง เร่งด่วนที่จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือแพทย์ขั้นสูง และไม่จำเป็นต้องทำหัตถการ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ Boston Health Polyclinic สามารถให้คำปรึกษาได้กับทุกคนที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือมีความกังวลด้านสุขภาพทั้งกายและใจ หากผู้เข้ารับบริการตัดสินใจที่จะรักษาต่อเนื่องที่คลินิกก็สามารถทำได้ โดยจะเป็นการใช้ยาเป็นหลัก หรืออาจจะเป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างแพทย์แผนจีนและกายภาพบำบัดก็ย่อมทำได้

หากเป็นกรณีร้ายแรงหรือฉุกเฉิน เช่น กระดูกหัก หรือต้องการการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ทางคลินิกก็มีการประสานงานส่งต่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการสุขภาพที่ดีที่สุด อย่างรวดเร็วที่สุดเช่นกัน

ที่ Boston Health มีแพทย์ให้คำปรึกษาออนไลน์ตลอดเวลาทำการตั้งแต่ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9:00 น.-17.30 น. จึงเหมาะอย่างยิ่งกับคนทุกเพศ ทุกวัยที่อยากเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะด้วยอาการเจ็บป่วยหรือมีความกังวลเกี่ยวกับร่างกายหรือจิตใจ สามารถเข้ารับบริการสุขภาพที่ Boston Health Polyclinic ได้เลย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ทำนัดหมายหรือโทรคุยกับหมอได้ผ่านเบอร์ปรึกษาแพทย์โทร 052-082-888 และทางคลินิกยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์และแฟนเพจอยู่เสมอ

โทรปรึกษาแพทย์ฟรีเพื่อสอบถามข้อมูลและทำการนัดหมาย หากมีการโทรหาหมอเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความกังวลหรือปัญหาสุขภาพ อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม เพราะเป็นการบริการทางสุขภาพที่จะช่วยคลายข้อกังวลใจหรือช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพให้ทุเลาลง