บริการดูแลสุขภาพถึงบ้าน เข้าถึงสุขภาพที่บ้าน กับ Boston Health Polyclinic

การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) หนึ่งในบริการของ Boston Health Polyclinic สหคลินิกรักษาโรคทั่วไป ที่เชื่อในเรื่องของการดูแลรักษาแบบองค์รวม มีความพร้อมในด้านการให้บริการและการรักษา นำทีมโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์แผนจีน และนักกายภาพบำบัด ที่พร้อมดูแลและรับฟังอาการและความกังวลต่อโรคหรือความเจ็บป่วย นอกจากนี้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยของทางคลินิกเรามีการโทรให้คำปรึกษา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้ามารับบริการที่คลินิกได้ หายห่วงเรื่องสุขภาพได้อย่างสะดวกสบาย ไว้ใจ Boston Health

Home Visit คืออะไร?

การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) คือรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพภายในที่พักอาศัยของผู้ป่วย นำทีมโดยแพทย์และสหวิชาชีพมากประสบการณ์ ในการเยี่ยมบ้านครั้งแรกจะเป็นการประเมินสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและครอบครัว หลังจากนั้นอาจจะมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัว ทีมแพทย์และบุคลากรมีความเต็มใจในการเยี่ยม

การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน เชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Ploy

ดร.พลอย

Licensed Doctor

บริการดูแลสุขภาพถึงบ้าน Boston Health

ประโยชน์ของการเยี่ยมบ้านที่ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ

 • ได้รับการประเมินสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เพื่อจัดการให้ปลอดภัยต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
 • ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนและการดูแลตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การรับประทานยา การออกกำลัง การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
 • สมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างเหมาะสม เช่น การพลิกตะแคงตัวและการทำแผลในผู้ป่วยแผลกดทับ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น
 • ประเมินภาวะความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว และหาแนวทางที่จะลดความเสี่ยง เช่น การโน้มน้าวหรือแนะนำให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความเจ็บป่วย

เงื่อนไขและหลักการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

ทางคลินิกยังมีบริการไปตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และการโทรให้คำปรึกษา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้ามารับบริการที่คลินิกได้ด้วยตนเอง เช่น

 1. ผู้ป่วยที่มีโรคเฉียบพลันหรือโรคเรื้อรัง เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ
 2. ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต เพื่อดูแลความเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
 3. ผู้ป่วยที่มารับบริการลำบาก เช่น พิการ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองลำบาก ผู้ป่วยที่มีอาการแขน-ขาอ่อนแรงจากอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น
 4. ผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล เช่น ผู้ที่พึ่งคลอดบุตร ผู้ที่ได้รับการผ่าตัด หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาและส่งต่อเคสการรักษาในกรณีที่จำเป็น โดยทางคลินิกจะทำการประสานงานให้ผู้ป่วยอย่างดีที่สุด

การบริบาลสุขภาพที่บ้าน เชียงใหม่

แนวทางและขั้นตอนการดูแลสุขภาพที่บ้าน ของ Boston Health Polyclinic

ทางคลินิกมีบริการการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและดูแลติดตามผู้ป่วยที่บ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถเข้ามารับบริการที่คลินิกเองได้

บุคลากรของคลินิกเราพร้อมให้การบริการอย่างรวดเร็ว ดูแลและรับฟังอาการและความกังวลต่อโรคและความเจ็บป่วย เพื่อให้การรักษาแบบองค์รวม แนะนำการปฏิบัติตนและการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง พร้อมแนะนำสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี แนะนำการปรับเปลี่ยนสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสม และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตัวผู้ป่วย นอกจากนี้บริการของเรายังมีการโทรให้คำปรึกษา โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายได้ทั้งทางเบอร์โทรศัพท์ และโฮมเพจของคลินิกได้ ผู้เข้ารับบริการจะสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดจาก Boston Health Polyclinic

ขั้นตอนการดูแลสุขภาพกับ Boston Health

1.ขั้นตอนก่อนการเยี่ยมบ้าน

 • หลังจากที่ผู้ป่วยหรือสมาชิกในครอบครัวติดต่อให้ทาง Boston Health Polyclinic ออกเยี่ยมบ้าน ทางทีมแพทย์จะสอบถามถึงข้อมูลที่จำเป็นในการเยี่ยมบ้าน และความต้องการในการเยี่ยมบ้านครั้งนั้น ก่อนที่จะติดต่อนัดหมายเวลาเยี่ยมบ้าน
 • ทีมแพทย์จะจัดทำวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมบ้าน ศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงวางแผนการเดินทางเพื่อให้สะดวกและประหยัดเวลาในการเยี่ยม

2. ขั้นตอนขณะเยี่ยมบ้าน

 • ทบทวนวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมร่วมกับสมาชิกครอบครัว
 • ตรวจประเมินทั้งด้านร่างกาย, จิตใจและสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 • ทีมแพทย์ให้การรักษา แนะนำการปฏิบัติตนและการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง แนะนำสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี แนะนำการปรับเปลี่ยนสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสม และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตัวผู้ป่วย

3. ขั้นตอนหลังการเยี่ยมบ้าน

 • บันทึกสรุปผลการเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย และคำแนะนำการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อวางแผนการเยี่ยมอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว
Show more +

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่บ้าน

Boston Health Polyclinic สหคลินิกรักษาโรคทั่วไปที่ ประกอบไปด้วยทีมแพทย์และสหวิชาชีพ ไม่เพียงแต่การให้บริการที่เป็นเลิศจากบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว แต่ยังรวมไปถึงการรักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วย การบำบัดและฟื้นฟู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด

การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) คือการดูแลและรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและเต็มรูปแบบ โดยบุคลากรทางด้านสุขภาพจากหลากหลายสาขาวิชาชีพเพื่อดูแล รักษาและติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือขาดผู้ดูแล ผู้ป่วยทางจิตเวช และกลุ่มผู้ป่วยที่ส่งตัวกลับจากโรงพยาบาลและมีปัญหาซับซ้อนในบ้าน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่

 • การประเมินสภาพผู้ป่วยที่บ้าน 
 • การประสานงานกับทีมรักษาว่าจะรักษาที่บ้าน โรงพยาบาล หรือส่งต่อ
 • การมอบหมายให้หน่วยงานหรือแผนกต่าง ๆ รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 
 • การประเมินความต้องการของผู้ป่วยที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้ตามปกติ เช่น การทำกิจวัตรประจำวัน การเดินไปซื้อของ การประกอบอาหาร การทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น

ดังนั้นความแตกต่างของ Home Visit กับ Home Health Care จึงจะอยู่ที่ความสม่ำเสมอในการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแล รักษาและติดตามผู้ป่วย โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว

ทางคลินิกมีบริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และยังมีการโทรให้คำปรึกษา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้ามารับบริการที่คลินิกเองได้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือทำนัดหมายได้ทางเบอร์โทร 052-082-888 หรือช่องทางออนไลน์ หวังว่า Boston Health Polyclinic จะเป็นคลินิกที่คุณวางใจ เราพร้อมให้บริการด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย