คลินิกกายภาพบำบัดเชียงใหม่ เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่พร้อมดูแลคุณ

คลินิกกายภาพบําบัด Boston Health polyclinic เปิดให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อของร่างกาย ผู้ที่มีอาการชาแขนขา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตที่มีอาการอ่อนแรงของแขนขา ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายรวมถึงนักกีฬา ให้การรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ตลอดจนและการออกกำลังกายเพื่อการรักษาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล เพราะการทำกายภาพบำบัดไม่เพียงแต่รักษา แต่ยังสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ หวังว่า Boston Health Polyclinic จะเป็นคลินิกที่คุณวางใจ

กายภาพบําบัด (Physiotherapy) คืออะไร?

กายภาพบำบัด คือการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายเพื่อการรักษา ซึ่งจะมีนักกายภาพบำบัด (Physiotherapist) คอยควบคุมดูแล เพื่อให้การทำกายภาพบําบัดดำเนินไปได้ด้วยดี

นักกายภาพบำบัดทำหน้าที่อะไรบ้าง?

นักกายภาพบําบัด คือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจประเมิน และบำบัดรักษาซึ่งสามารถทำการรักษาได้โดยไม่ต้องรอให้แพทย์เป็นผู้ระบุว่าจำเป็นต้องใช้การกายภาพบำบัด อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย บรรเทาอาการเจ็บปวด และให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและท่าทาง ทำให้ผู้รับบริการสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงสภาวะปกติมากที่สุด

กายภาพบําบัด หมายถึงอะไร-กายภาพบํา บัดคลินิก

เพิ่มเพื่อน

Ploy

ดร.พลอย

Licensed Doctor

คลินิกกายภาพบําบัด ราคาไม่แพง ที่ Boston Health

ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัด

ในการรักษาทางกายภาพบำบัด คลินิก Boston health Polyclinic จะมีขั้นตอนดังนี้

 1. การซักประวัติ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการรักษา
 2. การตรวจประเมินร่างกายอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์หาต้นเหตุของอาการ ทำให้นำมาซึ่งการรักษาที่ถูกวิธีและลดโอกาสการบาดเจ็บซ้ำ
 3. วางแผนการรักษาร่วมกันกับผู้เข้ารับบริการ เพื่อกำหนดจุดประสงค์และวางเป้าหมายของการรักษา
 4. การให้รักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเช่น การใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound therapy) เพื่อคลายกล้ามเนื้อร่วมกับการใช้แผ่นประคบร้อน (Hot pack) เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิต บรรเทาอาการปวด และการออกกำลังกายเพื่อการรักษา เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
 5. ให้คำแนะนำและ Home Program เพื่อการรักษาที่เห็นผลและยั่งยืน ทำให้เห็นผลการรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา ฉีดยา หรือผ่าตัด

ประโยชน์ของการกายภาพบำบัด

 • บรรเทาอาการปวดโดยไม่ต้องใช้ยา ฉีดยา หรือผ่าตัด
 • ป้องกันการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ
 • กายภาพบำบัดขาอ่อนแรงเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ ในกรณีที่มีอาการอ่อนแรง
 • เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ
 • ปรับเปลี่ยนท่าทางที่มีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บ

เพิ่มเพื่อน

กายภาพบําบัด คลินิก Boston Health Polyclinic

ทำไมต้องทำกายภาพบำบัดที่ Boston Health Polyclinic

หากเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัดที่ Boston Health Polyclinic จะมีการประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับแผนการรักษาให้เหมาะสม ดังนั้นการทำกายภาพบำบัดกับนักกายภาพบำบัดในคลินิกที่มีความพร้อมทั้งการแพทย์ พยาบาล แพทย์แผนจีน และนักกายภาพบำบัดอย่าง Boston Health Polyclinic ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการบริการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

หากผู้เข้ารับบริการมีอาการป่วยรุนแรงหรือได้รับบาดเจ็บหนัก การกายภาพบำบัดอาจไม่ใช่ทางเลือกหลักในการรักษา กรณีนี้แพทย์อาจเป็นผู้แนะนำให้ทำการรักษาด้วยกายภาพบำบัดเมื่อร่างกายพร้อม และนักกายภาพบำบัดจะทำการรักษาร่วมกับแพทย์

การรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัด มีอะไรบ้าง?

หลาย ๆ คนมักคิดว่า การทํากายภาพบําบัดคือ การนวดแต่กายภาพบำบัดเป็นการหาวิธีการบำบัดรักษาและเครื่องมือที่เหมาะสมต่ออาการต่าง ๆ ซึ่งในการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยนั้น ปัจจัยในการทำการรักษาที่สำคัญคือเครื่องมือทางกายภาพที่ตรงตามมาตรฐานและทันสมัย จึงเกิดคำถามขึ้นว่า การรักษาโดยการทำกายภาพมีอะไรบ้าง และเครื่องมือกายภาพบําบัดมีอะไรบ้าง ตอบคำถามเหล่านั้นได้ดังนี้

เทคนิคบำบัดด้วยมือ (Manual therapy)

 • การนวดกดจุด (Deep friction) เป็นการให้แรงกดไปตรงจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อ (Trigger Point) เพื่อคลายก้อนกล้ามเนื้อที่หดเกร็ง และกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียน
 • การขยับ ดัด ดึงข้อต่อ (Mobilization) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะข้อติดแข็ง เช่น ข้อไหล่ติด นักกายภาพบำบัดจะทำการตรวจร่างกายเพื่อดูการติดของข้อ การตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นโดยรอบข้อต่อก่อนการการขยับ ดัด ดึงข้อต่อ เพื่อให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบข้อต่อมีความตึงตัวลดลง เพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อและจัดกระดูกให้อยู่ในแนวมากขึ้น

การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Modalities)

 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulator) เป็นการกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันและชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการฟื้นตัวของเส้นประสาท เหมาะสำหรับผู้ที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บของเส้นประสาท
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound therapy) เป็นการใช้คลื่นความร้อนเข้าไปรักษาในระดับที่ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งมีอยู่ 2 mode ได้แก่ Continuous mode ที่ให้ผลการรักษาแบบ Thermal effect คือ มีผลในการลดการยึดแข็งของข้อต่อ ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ และลดการปวด และ Pulsed mode ที่ให้ผลการรักษาแบบ Non-Thermal effect คือ เร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อโดยกระตุ้นให้เนื้อเยื่อมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาในช่วงอักเสบ ลดอาการเกร็งและปวดของกล้ามเนื้อ
 • แผ่นประคบร้อน (Hot pack) เพิ่มการไหลเวียนโลหิต และบรรเทาอาการปวด
 • แผ่นประคบเย็น (Cold pack) บรรเทาอาการปวดและบวม ในกรณีที่มีอาการบาดเจ็บแบบเฉียบพลัน

การออกกำลังกายเพื่อการรักษา (Therapeutic exercise)

วิธีนี้เป็นการออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อปรับสมดุล เพิ่มความยืดหยุ่นและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณที่บาดเจ็บ ป้องกันการบาดเจ็บและการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อซ้ำ

เนื่องจากเจ้าของ Boston health Polyclinic เป็นศัลยแพทย์จากบอสตัน เราจึงใช้ Boston protocols สำหรับการดูแลผู้เข้ารับการบริการ ทำให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจได้ว่าได้รับการบริการและการรักษาที่ดีที่สุด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและตรงตามมาตรฐาน

Show more +
คลินิกกายภาพ เชียงใหม่-physiotherapy คืออะไร

จุดเด่นในการทำกายภาพบำบัดที่ Boston Health Polyclinic

นอกจากการบำบัดรักษาด้วยเทคนิคการรักษาที่ดี และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานแล้ว การบริการอื่นที่ทำให้ศูนย์กายภาพบำบัด Boston Health Polyclinic โดดเด่นจากคลินิกอื่นและกลายเป็นสถานที่กายภาพบำบัดที่หลายคนไว้วางใจ มีดังนี้

 • การบริการที่เป็นเลิศจากบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถอธิบายอาการป่วยของตนได้อย่างละเอียด และลดอุปสรรคในการสื่อสาร
 • ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 • มีการตรวจประเมินร่างกายอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์หาต้นเหตุของอาการ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ และตรงจุดมากที่สุด
 • ยกระดับความปลอดภัยโดยทำการรักษาในห้องรักษาที่เป็นส่วนตัว ทำให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจได้ว่าได้รับการรักษาที่ดีที่สุด อย่างเต็มที่ที่สุด
 • ผู้เข้ารับบริการสามารถติดต่อ และปรึกษาในเวลาทำการได้ จนกว่าจะถึงการนัดหมายในครั้งต่อไป
 • ทางคลินิกยังมีบริการไปตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และการโทรให้คำปรึกษา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้ามารับบริการที่คลินิกได้

นักกายภาพบำบัดของ Boston Health Polyclinic

ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบประสาทและโครงร่างกล้ามเนื้อ ทำการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนทำการรักษา และมีการประเมินอาการในทุกครั้งของการเข้ารับการบริการ เพื่อปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมและรักษาได้อย่างตรงจุดด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และคำแนะนำในการปฏิบัติตน ทำให้มั่นใจได้ว่า Boston Health Polyclinic เป็นคลินิกกายภาพบําบัดราคาประหยัดใกล้คุณ

คลินิกกายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราคาถูก

คำถามที่พบบ่อยของคลินิกกายภาพบําบัด

อาการปวดหลังเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะอาการปวดหลังส่วนล่าง ซึ่งเกิดได้บ่อยในช่วงทำงาน สาเหตุคือการนั่งทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดอาการปวดและตึงบริเวณหลัง คอ และไหล่ อาการเหล่านี้สามารถบรรเทาได้ด้วยการทำกายภาพบำบัดที่มีการเทคนิคทางกายภาพบำบัด อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด การปรับท่าทางให้ถูกต้อง และการออกกำลังกายเพื่อการรักษา เพื่อคลายความเจ็บปวดและสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ทำให้สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาหรือการผ่าตัด

สัญญาณและอาการสำคัญของอาการปวดสะโพกร้าวลงขาได้แก่:

 • ปวดหลังส่วนล่าง สะโพก หรือปวดขา
 • อาการชา รู้สึกเสียวซ่า หรืออ่อนแรงบริเวณก้น ต้นขา และขา

โรคประจำตัวที่สำคัญ เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือเสื่อม กระดูกสันหลังส่วนเอวกดทับเส้นประสาท อาจทำให้เกิดอาการปวดหลัง ร้าวลงไปที่ขา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอาการปวดสะโพกร้าวลงขา (Sciatica Pain)

กายภาพบำบัดและการออกกำลังกายมักเป็นวิธีการรักษาขั้นแรกในการรักษาเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการปวด ในการทำกายภาพบำบัดจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและสะโพก โดยใช้การออกกำลังกายและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นอัลตร้าซาวด์กายภาพบําบัด กระตุ้นไฟฟ้าที่ช่วยให้การฟื้นฟูไวขึ้น และบรรเทาอาการปวดและชา

การรักษาจะได้ผลในช่วงเวลาหนึ่ง หากหยุดการรักษาโดยไม่หายขาด จะทำให้มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ หากมีอาการปวดเรื้อรังจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งต่อเนื่องประมาณ 3-4 สัปดาห์ ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและท่าทางในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บซ้ำในบริเวณเดิม

โรคที่เกิดจากพันธุกรรม เช่น กระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด หรือโรคประจำตัว เช่น ปลายประสาทอักเสบที่ทำให้เท้าชาจากโรคเบาหวาน

หากกำลังมองหาคลินิกกายภาพ บําบัดที่ไหนดี หรือหาหมอกายภาพบําบัด เชียงใหม่ ที่น่าเชื่อถือ คุณสามารถค้นหาเราได้ผ่านทางออนไลน์ เพียงพิมพ์ “คลินิกกายภาพใกล้ฉัน” “คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน” หรือ “สถานที่ทำกายภาพบำบัด” หวังว่า Boston Health Polyclinic จะเป็นคลินิกที่คุณไว้ใจ เราพร้อมให้บริการด้วยทีมผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย

หากกำลังมองหาคลินิกกายภาพ บําบัดที่ไหนดี หรือหาหมอกายภาพบําบัด เชียงใหม่ ที่น่าเชื่อถือ คุณสามารถค้นหาเราได้ผ่านทางออนไลน์ เพียงพิมพ์ “คลินิกกายภาพใกล้ฉัน” “คลินิกกายภาพบำบัดใกล้ฉัน” หรือ “สถานที่ทำกายภาพบำบัด” หวังว่า Boston Health Polyclinic จะเป็นคลินิกที่คุณไว้ใจ เราพร้อมให้บริการด้วยทีมผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย

เครื่องมือทางกายภาพบําบัดมีอะไรบ้าง? สำหรับที่คลินิคกายภาพ Boston Health มีเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นกล้ามเนื้อ ซึ่งเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับอาการและระยะของอาการดังนี้

 1. Hot pack
 2. Cold pack
 3. Ultrasound
 4. Electrical stimulator

Boston Health ไม่ได้เป็นสถานกายภาพบําบัดจัดกระดูก เพราะกายภาพบำบัดเป็นการดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดและการออกกำลังกาย แตกต่างจากนักไคโรแพรกติกที่ใช้มือดัด ดึง กระแทกให้ข้อต่ออยู่ในตำแหน่งเหมาะสมหรือที่เรียกว่าการนวดจัดกระดูกที่รักษาโดยคำนึงถึงความความสมดุลของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ