ตรวจภูมิคุ้มกันในร่างกาย ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้

การตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody Screening Test) เริ่มได้รับความสนใจหลังจากสถานการณ์โควิด เพื่อเป็นการเช็คการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน จากการติดเชื้อหรือการรับวัคซีนนั้น ๆ ยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอยู่หรือไม่นั้น เพื่อหาวิธีดูแลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย Boston Health เห็นความสำคัญจึงมีบริการการตรวจภูมิในร่างกายในโรคต่าง ๆ ให้บริการ และยังมีแพทย์ให้คำปรึกษาในการวางแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยโปรแกรมการฉีดวัคซีนให้กับผู้รับบริการ

การตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody Screening Test) คืออะไร?

การตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody Test) คือ การตรวจแอนติบอดี้เฉพาะในกระแสเลือด โดยแอนติบอดี้เป็นโปรตีนที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย ซึ่งเชื้อโรคเหล่านั้นได้แก่ ไวรัส หรือ แบคทีเรีย เป็นต้น

ทำความรู้จักระบบภูมิคุ้มกัน สำคัญกับร่างกายเราอย่างไร

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานั้นมีความซับซ้อนมาก แต่หากให้อธิบายได้โดยง่าย คือ เมื่อร่างกายของเรามีการติดเชื้อเม็ดเลือดขาวที่เหมือนทหารของร่างกายก็จะที่มากำจัดเชื้อโรคนั้น ๆ ซึ่งจะมีเม็ดเลือดขาวกลุ่มหนึ่งที่สามารถผลิตโปรตีนหรือแอนติบอดี้เพื่อส่งสัญญาณให้ร่างกายเรียกเม็ดเลือดขาวมาจัดการเชื้อโรคได้รวดเร็วขึ้น ฉะนั้นการติดเชื้อเดิมครั้งที่สอง ร่างกายจะรักษาตัวได้เร็วขึ้น อีกทั้งอาการแสดงโรคลดลง ซึ่งอีกวิธีในการส่งภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี้เฉพาะที่เรารู้จักกันคือการรับวัคซีน เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ก่อนการติดเชื้อจริง ๆ

antibody screening test คือ-การตรวจ ภูมิคุ้มกัน

เพิ่มเพื่อน

Ploy

ดร.พลอย

Licensed Doctor

ตรวจภูมิร่างกายราคา-ประหยัด Boston Health

ระดับภูมิคุ้มกันคืออะไร สูงต่ำแค่ไหนถือว่าปลอดภัย

ระดับของภูมิคุ้มกัน หรือ Antibody Level คือปริมาณของแอนติบอดี้ที่ร่างกายผลิตได้หลังมีการติดเชื้อ หรือมีการรับวัคซีน ซึ่งแอนติบอดี้มีหลายชนิด เช่น IgG, IgM และ IgA ที่จะสร้างในเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้ถ้าตรวจเช็คสามารถรู้ได้ว่าร่างกายเคยเกิดการตรวจเชื้อ

สถานการณ์โควิดเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนมาสนใจการตรวจภูมิคุ้มกัน Antibody Level Test มากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด ซึ่งตามประกาศของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกันนั้น ยังไม่แนะนำให้การตรวจภูมิต้านทานโควิดเป็นมาตรฐานของการวัดภูมิคุ้มกันต่อโควิดของร่างกาย ดังนั้นการตรวจภูมิคุ้มกันโควิดร่วมกับประวัติวัคซีนโควิด จึงนำมาใช้ประกอบเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

เช็คภูมิคุ้มกันสำคัญยังไง ทำไมต้องตรวจ?

การเช็คภูมิคุ้มกันใช้ในการตรวจการตอบสนองต่อวัคซีนอื่น ๆ ที่พบบ่อย ๆ คือ ไวรัสตับอักเสบบี ที่คนไทยได้รับวัคซีนกันมาตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปี ระดับแอนติบอดี้ก็ลดลง ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงได้ ซึ่งไวรัสตับอักเสบบี สามารถก่อโรคที่อันตรายถึงชีวิตได้ เช่น มะเร็งตับ ดังนั้นการตรวจหาภูมิคุ้มกันด้วย Antibody test จึงเป็นเรื่องสำคัญในบางโรค ซึ่งการปรึกษากับแพทย์ก่อนทำงานตรวจหาภูมิจึงจำเป็น เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ

นอกจากนี้ยังใช้ในการตรวจหาการติดเชื้อเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น โรคไข้เลือดออก เพื่อให้ระยะโรค ทำให้การรักษาอย่างได้รวดเร็ว หรือการใช้ระดับแอนติบอดี้ในงานวิจัย เพื่อประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อในโรคที่มีการระบาด ซึ่งสำคัญในการวางแผนรับมือการระบาดในอนาคต

เช็คภูมิคุ้มกัน-วัดระดับภูมิคุ้มกันโควิด เชียงใหม่
ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันโควิด

วิธีตรวจภูมิคุ้มกันร่างกาย ทำอย่างไร

การตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกาย จะตรวจจากการวัดระดับแอนติบอดี้ในเลือด จะส่งตรวจที่ห้องแลปเทสที่ได้มาตรฐาน จากนั้นแพทย์จะนำมาแปลผล และแจ้งแก่ผู้รับการตรวจ เพื่อวางแผนในการสร้างเสริมหรือป้องกันโรคในอนาคต

ปัจจุบันมีชุดตรวจภูมิโควิดที่ใช้กันเป็นการตรวจหา IgG/IgM ซึ่งการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดต้องได้รับการแปรผลโดยแพทย์ เพื่อให้ผู้ใช้ที่ตรวจภูมิโควิดเข้าใจผลการตรวจ ควรมีแพทย์คอยให้คำแนะนำ

จองนัด

Boston Health คลินิกที่ตรวจภูมิคุ้มกันโรค Antibody test

คลิกนิกเพื่อสุขภาพ Boston Health ของเรามีบริการการตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody Test) เพื่อตรวจสอบระดับของระบบ ภูมิคุ้มกันร่างกายหลังการติดเชื้อและการรับวัคซีน ซึ่งสามารถนำผลที่ได้ไปวิเคราะ์โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของคลินิก เพื่อรับการวางแผน การสร้างเสริมและป้องกันโรคแก่ผู้รับบริการที่คลินิกของเรา

นอกจากนี้คลินิกของเรายังมีบริการฉีดวัคซีนต่าง ๆ ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สนใจติดต่อที่ 052-082-888 หรือที่ Info@BostonHealthCM.com

ตรวจแอนติบอดี้ เชียงใหม่

คำถามที่พบบ่อยของการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด

ระดับภูมิคุ้มกันโควิดสามารถลดลงได้ เมื่อเข้ารับการตรวจแอนติบอดี้โควิด เพราะหลังการติดเชื้อหรือการรับวัคซีนมาเป็นเวลานาน ๆ ซึ่งระยะเวลาของโควิด ร่างกายจะมีภูมิสูงสุดประมาณ 1 เดือนหลังติดเชื้อหรือรับวัคซีน และจะค่อย ๆ ลดลง จนหายไปหมดใน 6-12 เดือน แล้วแต่เชื้อและวัคซีนที่ได้รับ

การคิดราคาค่าตรวจภูมิโควิดของคลินิก Boston Health เริ่มที่ราคา 1,850 บาทรวมค่าแพทย์แล้ว โดยสามารถติดต่อสอบถามราคาตรวจภูมิโควิด รวมทั้งบริการสุขภาพอื่น ๆ พร้อมรายละเอียดการตรวจเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ อีเมล และเบอร์โทร 052-082-888 หรือติดต่อได้ตามที่อยู่คลินิก Boston Health พร้อมเป็นที่ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด ใกล้ฉันให้คุณ

Boston Health มีบริการการตรวจภูมิคุ้มกันราคาเริ่มต้นที่ 500 บาทเป็นต้นไป ซึ่งบริการของเราให้การตรวจภูมิคุ้มกันที่หลากหลาย เช่น ตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิด ตรวจระดับภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี โดยใช้แลปที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่สมเหตุสมผล (ทั้งนี้ราคาการตรวจยังไม่ได้รวมค่าแพทย์) ติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ หรือตามที่อยู่ของคลินิก

การตรวจวัดภูมิโควิด มักจะตรวจภูมิหลังฉีดวัคซีนและหลังติดเชื้อที่จะเห็นผลได้ดี ซึ่งไม่จำเป็นต้องตรวจก็ได้ เนื่องจากการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันโควิด ไม่ได้เป็นการยืนยันถึงภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ประวัติสุขภาพของการฉีดวัคซีน ถือเป็นการยืนยันถึงภูมิคุ้มกันที่สมเหตุสมผลมากกว่า