ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เชียงใหม่ เตรียมพร้อมมีบุตรอย่างสุขภาพดี

การตรวจเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนจะมีบุตร เพราะเป็นการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมที่อาจถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ การตรวจสุขภาพตั้งครรภ์ก็เพื่อให้ลูกคลอดออกมาอย่างปลอดภัย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เสี่ยงต่อโรคทางพันธุกรรม ทาง Boston Health ได้มีโปรแกรมตรวจก่อนมีบุตรที่สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้สะดวก ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใกล้บ้านคุณที่ Boston Health Polyclinic

ตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ (Pre-pregnancy Check up) คืออะไร?

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ หรือตรวจร่างกายก่อนมีบุตร เป็นการตรวจเพื่อหาโรคที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ หรือโรคทางพันธุกรรมที่อาจส่งผลไปยังลูกน้อย เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคเบาหวาน โรคที่เกิดจากภาวะขาดเอนไซม์ G6PD และตรวจความพร้อมก่อนตั้งครรภ์เพื่อดูความพร้อมของพ่อและแม่ เช่น ภาวะมีบุตรยาก โอกาสเสี่ยงเป็นดาวน์ซินโดรมในกรณีที่คุณแม่อายุเกิน 35 ปี และเป็นการตรวจเพื่อดูความเสี่ยงของโรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ ดังนั้นการตรวจร่างกายก่อนมีลูกจึงสำคัญ เสมือนการสร้างรากฐาน วางแผนครอบครัว ด้วยการตรวจสุขภาพเตรียมมีลูก ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมแรกเริ่มในการสร้างสุขภาพคนในครอบครัวที่ดีที่สุด

ตรวจเตรียมตั้งครรภ์ ราคาถูก Boston Health

เพิ่มเพื่อน

Ploy

ดร.พลอย

Licensed Doctor

ตรวจความพร้อมมีบุตร ราคาดี-Boston Health

ทำไมต้องตรวจเตรียมพร้อมมีบุตร ?

หากคุณมีโรคประจำตัวหรือภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะซึมเศร้า โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงการสูบบุหรี่ และการใช้ยาในทางที่ผิด ทาง Boston Health สามารถช่วยให้คุณพ่อและคุณแม่สามารถจัดการสภาวะสุขภาพและเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต ด้วยแพคเกจตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์วางแผนการมีบุตรราคาคุ้มค่า เพื่อเตรียมสุขภาพร่างกายให้มีความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ป้องกันโรคทางพันธุกรรมหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ เป็นการเตรียมตัวสำหรับผู้มีภาวะมีบุตรยาก และวางแผนการรักษาและหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสุขภาพเตรียมตั้งครรภ์เพื่อช่วยให้ว่าที่คุณแม่ และลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาพร้อมกับสุขภาพที่ดี

รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน ข้อดีของการตรวจก่อนการตั้งครรภ์

การตรวจสุขภาพพร้อมมีบุตรนั้นสำคัญ เพื่อเป็นการให้การเตรียมตั้งครรภ์ออกมาปลอดภัยต่อตัวของว่าที่คุณแม่และลูกที่กำลังจะเกิดมามากที่สุด โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

 1. ตรวจสอบความพร้อมในการมีบุตร เช่น ตรวจร่างกายเตรียมพร้อมมีบุตร ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหมู่เลือด ตรวจโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ เป็นต้น
 2. ตรวจเลือดก่อนตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อหรือโรคทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย
 3. เตรียมสุขภาพร่างกายให้มีความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
 4. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์
ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร ราคาประหยัด เชียงใหม่
ตรวจเตรียมมีบุตร-ตรวจก่อนมีลูก-เชียงใหม่

ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร ต้องตรวจอะไรบ้าง?

นอกจากจะทำการตรวจสุขภาพทั่วไปแล้ว ทั้งคุณแม่และคุณพ่อจำเป็นต้องได้รับการตรวจโรคก่อนตั้งครรภ์ เพื่อหาความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจหาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม ที่อาจจะส่งผลต่อการมีบุตรในอนาคตด้วย ซึ่งหากต้องการสร้างสุขภาพครอบครัวที่ดี ควรได้รับตรวจสุขภาพเพื่อมีบุตร ดังนี้

 • ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination)
 • ตรวจหากรุ๊ปเลือดระบบ ABO (Blood Group ABO)
 • ตรวจหากรุ๊ปเลือดระบบ Rh (Blood Group Rh)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)
 • ตรวจธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing or Thalassemia Screening)
 • ตรวจดูการติดเชื้อ HIV (Anti-HIV or HIV Screening)
 • ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
 • ตรวจการติดเชื้อหัดเยอรมัน (Rubella IgG)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ คลินิก Boston Health

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์คลินิก Boston Health คลินิกตรวจก่อนมีบุตร เชียงใหม่ มีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ ที่กำลังวางแผนมีบุตร โดยการให้คำปรึกษาและการตรวจร่างกายจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และการส่งตรวจห้องแลปที่ได้มาตรฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนตั้งครรภ์ เพื่อการดูแลที่ครอบคลุม ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปของทั้งว่าที่คุณพ่อคุณแม่ ตรวจสุขภาพเตรียมมีบุตรราคาประหยัด พร้อมการตรวจเลือดของกรุ๊ปเลือด และโรคติดต่อที่สามารถส่งผลกระทบขณะครรภ์และขณะคลอดได้

คำถามที่พบบ่อยของการตรวจความพร้อมก่อนมีบุตร

แพคเกจตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร Boston Health ของเรามีการตรวจก่อนตั้งครรภ์ ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาทเป็นการตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจโรคติดต่อทางเพศและโรคทางพันธุกรรมที่จำเป็น เพื่อให้ว่าที่คุณพ่อและคุณแม่ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ที่ครอบคลุม สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลแพ็กเกจตรวจก่อนตั้งครรภ์เพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทร 052-082-888 หรืออีเมล info@BostonHealthCM.com

การตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมมีบุตรนั้นจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคุณแม่ที่อายุมากและมีโรคประจำตัว เนื่องจากการตั้งครรภ์นั้นส่งผลต่อการทำงานของร่างกายทั้งหมด ซึ่งคนที่มีความผิดปกติควรต้องทำการรักษาให้ทันท่วงที เพื่อให้การตั้งครรภ์นั้นปลอดภัย ทั้งแม่และลูก ติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทร 052-082-888 หรือทางเพจ Boston Health

หากต้องการตรวจความพร้อมมีบุตร เชียงใหม่ แนะนำ Boston Health คลินิกของเรามีการตรวจร่างกายเพื่อตรวจสุขภาพเตรียมมีบุตรแก่คุณแม่ก่อนที่วางแผนจะมีบุตรในราคา 5,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเช็คร่างกายก่อนตั้งครรภ์ ราคารวมทั้งค่าให้คำปรึกษาจากแพทย์ เสมือนได้วางแผนตั้งครรภ์โรงพยาบาลชั้นนำ ที่พร้อมทั้งบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนใจตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทร 052-082-888 หรือทางเพจ Boston Health

ว่าที่คุณแม่ที่มีโรคประจำตัว จำเป็นต้องตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคไทรอยด์ มีผลต่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดได้ในขณะตั้งครรภ์ได้ ติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทร 052-082-888 หรือทางเพจ Boston Health

ว่าที่คุณพ่อจำเป็นต้องตรวจร่างกายเพื่อมีบุตร โดยเฉพาะเรื่องโรคทางพันธุกรรม เนื่องจากก่อนมีบุตร การรู้ว่าในคู่ของคุณมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอะไรได้บ้างนั้นสำคัญในการวางแผนการตั้งครรภ์ โดยมีผลต่อการดูแลสุขภาพในระหว่างตั้งครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอด ดังนั้นคุณผู้ชายจึงจำเป็นในการตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร ซึ่ง Boston Health ของเรามีโปรแกรมตรวจ สุขภาพก่อนมีบุตรของว่าที่คุณพ่อด้วย โดยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท ติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทร 052-082-888 หรือทางเพจ Boston Health

การตรวจก่อนมีบุตรในชายและหญิงจะต่างกัน โดยเฉพาะการตรวจร่างกายที่คุณผู้ชายจะเน้นเป็นการตรวจโรคติดต่อทางเพศและการตรวจพันธุกรรมที่สามารถส่งต่อไปที่บุตรได้ ส่วนตรวจร่างกายพร้อมมีบุตรของผู้หญิงเน้น การตรวจภายในก่อนตั้งครรภ์ และการตรวจมดลูกก่อนตั้งครรภ์ ตรวจร่างกายมีบุตรว่ามีความพร้อมในการตั้งครรภ์มากน้อยแค่ไหน หรือหาโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้ รวมทั้งการตรวจเลือดก่อนมีบุตรที่ต้องทำทั้งชายและหญิง หากคุณกำลังมองหาสถานที่ตรวจครบครัน ตรวจเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ราคาไม่แพงได้ทั้งชาย-หญิง สามารถติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทร 052-082-888 หรือทางเพจ Boston Health Polyclinic

การตรวจความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ราคาในผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกัน ในแง่ของการตรวจร่างกายที่ของผู้หญิงอาจจะต้องละเอียดกว่า เพราะตรวจสุขภาพมีบุตรในผู้หญิงต้องตรวจภายใน การตรวจมดลูกก่อนตั้งครรภ์ ราคาที่คลินิกของเรานั้น โปรแกรมตรวจสุขภาพมีลูกในผู้หญิงเริ่มต้นที่ 6,000 บาท และโปรแกรมตรวจพร้อมมีบุตรของผู้ชายเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

การตรวจวางแผนการมีบุตรควรเริ่มปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ประมาณ 3-6 เดือน หรือควรเตรียมตรวจความพร้อมการมีบุตรทันทีหลังจากตัดสินใจจะมีบุตรอย่างจริงจัง