โปรแกรมตรวจสุขภาพชายกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบอสตันคลินิก

โปรแกรมการตรวจสุขภาพของคุณผู้ชายตามมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เช็คสุขภาพลดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดโรคเรื้อรัง ลดโอกาสการเกิดมะเร็งต่างๆ และลดความรุนแรงของโรค ดังนั้นคุณผู้ชายจึงควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่ง Boston Health มีบริการตรวจสุขภาพผู้ชาย ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพตามวัย และโปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติมเฉพาะคุณผู้ชาย พร้อมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของคลินิกเพื่อดูแลแบบองค์รวม

ตรวจสุขภาพชายเชียงใหม่

ตรวจสุขภาพเพศชาย คืออะไร?

ตรวจสุขภาพผู้ชายแบบ Boston Health คือ การตรวจสุขภาพแบบองค์รวม ประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพตามช่วงวัย, ความเสี่ยงโรค และการตรวจสุขภาพตามกลุ่มโรคเฉพาะของคุณผู้ชาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (Quality of life) และลดอัตราการเกิดโรค โดยก่อนการตรวจจะได้รับการปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ และให้คำแนะนำ และสร้างโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแบบรายบุคคล

การตรวจสุขภาพตามช่วงวัยและความเสี่ยงโรค ได้แก่ ตรวจหาการทำงานหัวใจและหลอดเลือด ตรวจหาภาวะเบาหวานและระดับไขมันในเส้นเลือด ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และส่วนประกอบของเลือด ตรวจหาการทำงานของไตและตับ ตรวจหาระดับเกลือแร่ธาตุในกระแสเลือด ตรวจหามะเร็งต่าง ๆ ตรวจหาภาวะสมองเสื่อม ตรวจการมองเห็น และตรวจการได้ยิน

การตรวจสุขภาพตามกลุ่มโรคเฉพาะของคุณผู้ชาย ได้แก่ ภาวะชายวัยทอง ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ องคชาติไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวไม่เต็มที่ ภาวะต่อมลูกหมากโต และมะเร็งต่อมลูกหมาก

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเพศเรื่องไหน ทางคลินิกก็พร้อมให้บริการตรวจรักษาด้วยความเข้าใจและเป็นมืออาชีพ เพื่อให้คุณก้าวผ่านทุกปัญหาสุขภาพไปได้อย่างอย่างปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ให้ Boston Health เป็นคลินิกที่คุณวางใจใช้บริการ

Show more +
โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป

เพิ่มเพื่อน

Ploy

ดร.พลอย

Licensed Doctor

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย 40 ปี ราคาถูก

เตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ชาย

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพของคุณผู้ชาย

 • ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ ผู้รับการตรวจสุขภาพควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงและชีพจรเต้นเร็วได้
 • งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนการตรวจ ทั้งนี้สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
 • หากมียาที่ต้องกินเป็นประจำ สามารถทานก่อนตรวจสุขภาพได้ แต่ควรแจ้งทางคลินิกก่อนเข้ารับตรวจหรือเจาะเลือด เนื่องจากยาบางชนิด เช่น ยาเบาหวาน ถ้ากินมาก่อนเจาะเลือดและงดอาหาร อาจจะทำให้เป็นลมได้ จากในกระแสเลือดน้ำตาลต่ำ
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพ ให้นำเอกสารติดตัวมาด้วย
 • ควรงดการสูบบุหรี่ก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากสามารถทำให้ความดันสูงได้
 • ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง เพราะจะส่งผลต่อการตรวจ
 • แนะนำให้ตรวจสุขภาพช่วงเช้า เนื่องจากถ้าหลังตรวจสามารถรับประทานอาหารต่อได้เลย ไม่อ่อนเพลีย
 • ควรแต่งกายด้วยชุดที่สะดวกต่อการเจาะเลือด
 • หากในโปรแกรมตรวจสุขภาพมีการส่งตรวจปัสสาวะ ให้ผู้รับการตรวจ เก็บปัสสาวะช่วงกลาง โดยปัสสาวะทิ้งไปก่อนเล็กน้อย

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย กับ Boston Health

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพศชายของ Boston Health แบ่งตามช่วงวัยเป็นหลักโรคแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ อายุน้อยกว่า 30 ปี, อายุ 30-50 ปี, อายุ 50-70 ปี และอายุมากกว่า 70 ปี

การตรวจประกอบไปด้วยการส่งตรวจจากเลือด ปัสสาวะและอุจจาระไปที่ห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐาน และการให้คำปรึกษาจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้ผู้รับการตรวจสามารถนำผลการตรวจไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรับการรักษาได้อย่างครบถ้วน

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย-ตรวจร่างกายชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชายตามช่วงวัย

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชายเพิ่มเติม

นอกจากการตรวจสุขภาพของผู้ชายแล้วทาง Boston Health เราก็ได้ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชายเพิ่มเติมไว้ด้วย เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลภาวะสุขภาพของผู้ชายอย่างรอบด้าน ซึ่งโปรแกรมนี้ก็จะมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้

 • การตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย หรือ Testosterone – สามาถตรวจในผู้ชายที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปหรือกรณีที่มีข้อบ่งชี้ เช่น เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือ ซึมเศร้า เป็นต้น
 • การตรวจการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ชาย – สามารถตรวจได้ทุกคน มียังมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำและมีความเสี่ยง
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย ในเชียงใหม่

บริการตรวจสุขภาพชาย เข้าถึงทุกสาเหตุ จบปัญหาทันใจ

ปัญหาสุขภาพเพศของคุณผู้ชายเป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ในเรื่องของระดับฮอร์โมนเพศชาย ที่เมื่ออายุที่มากขึ้นนั้น จะทำให้ระดับฮอร์โมนลดต่ำลงได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ องคชาติไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวไม่เต็มที่ ความรู้สึกทางเพศลดลง ส่งผลต่อการใช้ชีวิตคู่ได้ และทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นก่อนตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย เมื่อมีข้อบ่งชี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ

การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็มีความสำคัญ เนื่องจากยาในปัจจุบันสามารถรักษาและลดอาการของโรคได้ ซึ่งในหลายโรคอาจจะไปแสดงอาการในระยะแรก กว่าที่โรคจะแสดงอาการก็รุนแรงมากแล้ว เฉพาะในกลุ่มคุณผู้ชายที่มีความเสี่ยงจึงควรตรวจสุขภาพเพศชายเป็นประจำ

นอกจากโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีชาย Boston Health นั้นจะมีความเหมาะสมตามวัย ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทางคลินิกยังมีการให้คำปรึกษาเฉพาะในการตรวจสุขภาพเพศชายอีกด้วย ได้แก่ ภาวะชายวัยทอง ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศองคชาติไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวไม่เต็มที่ ภาวะต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งทางคลินิกพร้อมให้บริการทางตรวจและรักษาในที่เดียว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจร่างกายผู้ชาย

ควรเลือกคลินิกที่มีการตรวจสุขภาพทางเพศสำหรับบุรุษที่ครบครัน ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจเช็คร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และการตรวจคัดกรองเฉพาะโรคของผู้ชาย Boston health ของเราทั้งครบในเรื่องโปรแกรมสุขภาพของผู้ชายและการตรวจเพิ่มในโรคเฉพาะของคุณผู้ชาย ถ้าหากมีการตรวจพบโรคทางทีมแพทย์ของคลินิกพร้อมให้การรักษาต่อเนื่องตามมาตรฐาน ที่นี้ของเราตรวจสุขภาพเพศชายในราคาที่สมเหตุสมผล

นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีที่ควรมีการตรวจเช็คกับแพทย์นั้น ในโรคเฉพาะของคุณผู้ชาย ขึ้นอยู่ตามช่วงวัย ถ้าเป็นในช่วงวัยมากกว่า 50 ขึ้นไป นอกโปรแกรมตรวจสุขภาพชายอายุ 50 ปีขึ้นไปทั่วไปควรมีการตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายหรือ Testosterone เพื่อคุณภาพสมรรถภาพทางเพศที่ดีตามช่วงวัย

คุณผู้ชายที่อายุมากกว่า 80 ปีก็สามารถตรวจร่างกายชายได้ตามโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งของ Boston Health ก็มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพเพศชาย สม่ำเสมอ เราจะมีการแนะนำและให้บริการอย่าเหมาะสม สำหรับผู้รับบริการอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป

คลินิกของเรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพเพศชายช่วงวัย 30-50 ปี ซึ่งครอบคลุมสำคัญผู้ชายในช่วงวัย 40 ปี

ราคาของการตรวจสุขภาพของคุณผู้ชายที่ Boston Health เริ่มที่ 1,000 บาท ถึง 15,000 บาท แบ่งตามช่วงวัย และโปรแกรมที่เลือกตรวจให้เหมาะสมตามสุขภาพ และสภาวะของร่างกาย