คลินิกขอใบรับรองแพทย์ สะดวกทันใจ ของ่าย ออกเร็ว

ขอใบรับรองแพทย์ สะดวกทันใจ ของ่าย ออกเร็ว ไม่ต้องนัดล่วงหน้า ได้มาตรฐาน ออกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและได้ใบรับรองคลินิกออกใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ ใช้เวลาเพียง 20 นาที ต้องการหาหมอขอใบรับรองแพทย์ หรือมองหาคลินิกออกใบรับรองแพทย์ เชียงใหม่ คิดถึง Boston Health Polyclinic คลินิกใกล้ฉันออกใบรับรองแพทย์ได้ บริการหลากหลาย ออกได้ทั้ง ใบรับรองสุขภาพ, Work Permit ,ขอใบรับรองแพทย์โควิด ราคาถูก, ขอใบตรวจสุขภาพ ,ขอใบรับรองแพทย์สมัครงาน ราคาถูก ,ใบรับรองแพทย์ตรวจสารเสพติดราคาเป็นมิตร ต้องการซื้อใบรับรองแพทย์ใกล้ฉันติดต่อเราเลย

ขอใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ คืออะไร?

ใบรับรองแพทย์ (Medical certificate) คือเอกสารที่ใช้รับรองและยืนยันสุขภาพร่างกายและจิตใจ เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ใช้ยื่นประกอบการพิจารณาเกณฑ์ต่างๆเช่นการยื่นลาป่วย เคลมประกันชีวิต ขอทำใบขับขี่หรือใบอนุญาตในการทำงาน

โดยใบรับรองแพทย์แต่ละประเภทจะมีรายละเอียดและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนจะขอรับไปรับรองแพทย์เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดประเภท

ขอใบรับรองแพทย์ ใกล้ฉัน เชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Ploy

ดร.พลอย

Licensed Doctor

การขอใบรับรองแพทย์ นำไปทำอะไรได้บ้าง?

ใบรับรองแพทย์คือเอกสารที่ยืนยันจากแพทย์ เกี่ยวกับการตรวจร่างกายหรือโรคของผู้ใดผู้หนึ่งว่าได้เข้ามารับการตรวจรับรองแล้วจริง หลังจากที่ได้รับการตรวจแล้วจึงจะมีการยืนยันออกเอกสารยืนยันจากทางโรงพยาบาลหรือคลินิกโดยจะมีจุดประสงค์ในการใช้แตกต่างกันไปตามประเภท โดยใบรับรองแพทย์สามารถแยกออกมาเป็น 6 ประเภทหลักดังนี้

เอกสารที่แพทย์ออกให้ผู้มาตรวจรักษาจริง

เอกสารที่ออกสำหรับผู้ที่มาตรวจรักษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการยืนยันสุขภาพหรือความเจ็บป่วยนั้น ๆ ว่าเป็นความจริงสามารถนำไปใช้สำหรับเบิกค่าใช้จ่ายในการทำประกันหรือยื่นต่อองค์กรต่าง ๆ ได้

อายุของใบรับรองแพทย์: 30 วัน นับจากวันออกเอกสารใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่ หรือ ต่อใบขับขี่

ใบรองแพทย์ใบขับขี่ คือใบรับรองแพทย์ 5 โรคที่เป็นแบบฟอร์มเฉพาะจากกรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยครอบคลุมทั้งการทำใบขับขี่ต่อใบขับขี่และเปลี่ยนประเภทรถ และหากคุณสนใจอยากขอใบรับรองแพทย์ทําใบขับขี่ ใกล้ฉัน Boston Clinic เองก็เป็นหนึ่งในคลินิกที่ออกใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ ใกล้ฉันที่ยินดีให้บริการคุณเสมอ

อายุของใบรับรองแพทย์: อายุ 1 เดือนนับจากวันตรวจสุขภาพและวันออกเอกสาร

ใบรับรองแพทย์ สำหรับลาป่วย

ใบรับรองแพทย์ สำหรับลาป่วยเป็นเอกสารซึ่งออกให้ผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บ ใช้เพื่อขอสิทธิ์ในการลาตามระเบียบของบริษัทหรือองค์กร สามารถขอใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือขอใบรับรองแพทย์จากคลินิกก็ได้

อายุของใบรับรองแพทย์: 30 วัน นับจากวันออกเอกสารใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

 • ใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ศึกษาต่อ

ใบรับรองแพทย์ 6 โรค

 • ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพ แรงงานต่างด้าว
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ work permit
 • ใบรับรองแพทย์ กพ สมัครงานราชการ

ใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทาง (Fit to Fly)

 • รับรองสุขภาพก่อนเข้าประเทศ
 • รับรองเพื่อขอวีลแชร์จากสายการบิน
 • รับรองเพื่อยาเพื่อจากสายการบิน
 • ใบรับรองแพทย์ ใช้ขอวีซ่า
คลินิกขอใบรับรองแพทย์ ใกล้ฉัน เชียงใหม่

ใบรับรองแพทย์กับข้อควรระวังในการใช้

 • ผู้ที่ออกใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วเท่านั้น
 • สถานที่ที่ออกใบรับรองแพทย์จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • ข้อความในใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นความจริงเท่านั้น
 • ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลังเพื่อลางานหรือระบุโรคเกินความเป็นจริงได้
 • ใบรับรองแพทย์จะต้องออกโดยแพทย์ผู้ที่เป็นคนตรวจสุขภาพคนไข้เท่านั้น
 • ใบรับรองแพทย์แต่ละประเภทมีอายุจำกัดควรตรวจเช็คให้ดีเพื่อป้องกันไปรับรองแพทย์หมดอายุ

Boston Health Polyclinic คลินิกขอใบรับรองแพทย์ใกล้ฉัน

คลินิก Boston Health นอกจากจะเป็นที่ขอใบรับรองแพทย์ใกล้ฉันที่สะดวกสะบายอยู่ใกล้สำนักงานขนส่งเชียงใหม่แห่งที่ 2 แล้ว ยังอยู่ใกล้สนามบินทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกกว่าคลินิกออกใบรับรองแพทย์ใกล้ฉันอื่น ๆ

อีกทั้งใบรับรองแพทย์ที่คลินิกของเรายังสามารถ ทําใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 20 นาที และสามารถ Walk-in ได้เลยโดยไม่ต้องทำนัดล่วงหน้า

เพิ่มเพื่อน

ใบรองแพทย์ใบขับขี่ ที่คลินิกขอใบรับรองแพทย์

Boston Health รับออกใบรับรองแพทย์อะไรบ้าง

ที่คลินิกของเรามีบริการออกใบรับรองแพทย์หลากหลายตามความต้องการ หากไม่มั่นใจว่าควรต้องใช้ประเภทไหนสามารถติดต่อสอบถามวิธีขอใบรับรองแพทย์และข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของเรา

ใบรับรองแพทย์ทำใบอนุญาตขับขี่

การขอใบรับรองแพทย์ทําใบขับขี่ สามารถเข้ามาขอใบรับรองแพทย์ได้เลย เพียงนำบัตรประชานหรือพาสปอร์ตมายื่นและแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่หน้าคลินิกที่ออกใบรับรองแพทย์ใกล้ฉัน ซึ่งทาง Boston Health เองก็เป็นหนึ่งในคลินิกใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ที่พร้อมให้บริการเช่นกัน สามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกเมื่อ ไม่ต้องนัดล่วงหน้า

ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำใบอนุญาตทำงาน

สำหรับการไปขอใบรับรองแพทย์สำหรับยื่น Work permit หรือใบรับรองแพทย์สมัครงาน จำเป็นต้องมีการตรวจเลือดหาเชื้อซิฟิลิส โดยจะใช้เวลารอผลตรวจ 1 วันหลังจากเจาะเลือด เพียงเท่านี้ก็ได้รับใบรับรองแพทย์ใช้สมัครงานแล้ว

ใบรับรองแพทย์สำหรับลาป่วย

วิธีซื้อใบรับรองแพทย์ เพื่อยืนยันอาการป่วยจำเป็นต้องมาทำภายในวันที่จะลาหรือขอใบเพื่อลาล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเอกสารหมดอายุ

ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำวีซ่า หรือ ทำประกันชีวิต

การตรวจร่างกายเอาใบรับรองแพทย์ เพื่อวัตถุประสุงค์ในการทำวีซ่าหรือ ประกันชีวิต สามารถทำที่คลินิกได้ แต่ในกรณีของการจะนำเอกสารไปเบิกหรือเรียกร้องสิทธิ์ทางประกันภัยประเภทต่าง ๆ จะสามารถออกให้ได้ในกรณีที่มีการเข้ามารับการรักษากับทางคลินิกเท่านั้น

ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำใบอนุญาตก่อนบิน

ตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันขอใบรับรองแพทย์ ไม่ได้ป่วย และมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทาง กรุณาขอใบรับรองแพทย์ Fit-To-Fly ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนวันเดินทาง

ขั้นตอนการขอใบรับรองแพทย์สมัครที่ Boston Health Polyclinic

 • แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ว่าต้องการติดต่อขอใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในกรณีใด
 • ซักประวัติและตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้น
 • เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายหรือเจาะเลือดในกรณีที่จำเป็น
 • ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองแพทย์เพื่อความถูกต้อง
 • ชำระเงินค่าบริการในการออกใบรับรองแพทย์

ขอใบรับรองแพทย์จากคลินิก VS ขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

การขอใบรับรองแพทย์สามารถขอได้จากทั้งคลินิกและโรงพยาบาล ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียต่างกันทั้งเวลา ราคา และการบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของใบรับรองแพทย์

ขอใบรับรองแพทย์จากคลินิกดียังไง?

ข้อดีของการขอใบรับรองแพทย์จากคลินิก

 • สะดวกและรวดเร็ว
 • ไม่จำเป็นต้องรอคิวนาน

ข้อเสียของการขอใบรับรองแพทย์จากคลินิก

 • คลินิกรับออกใบรับรองแพทย์มีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าเล็กน้อย

ขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลดียังไง?

ข้อดีของการขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

 • ในกรณีที่ต้องต้องตรวจเลือดสามารถรองฟังผลได้เลย
 • อัตราค่าขอใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลจะถูกกว่า

ข้อเสียของการขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

 • ที่โรงพยาบาล ใบรับรองแพทย์ต้องรอคิวนานกว่า
 • ไม่สะดวกสบาย

คำถามที่พบบ่อยของ คลินิกใบรับรองแพทย์

สามารถขอใบรับรองแพทย์ที่คลินิกได้ ซึ่งที่ Boston Health Polyclinic เรามีบริการออกใบรับแพทย์ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้เข้ารับบริการ โดยสามารถ walk-in เข้ามาได้เลย ทั้งนี้ทางคลินิกแนะนำให้ทำการนัดหมายมาก่อน จะได้ไม่ต้องรอนาน

คลินิกของเราสามารถออกใบรับรองแพทย์ต่อใบขับขี่ได้ ภายในระยะเวลา 20 นาทีหลังเข้าพบแพทย์ หากสนใจสามารถเข้ามาหาหมอเอาใบรับรองแพทย์ ที่ Boston Clinic ได้เลย ไม่ต้องนัดล่วงหน้า วอคอินได้เลยที่คลินิกเวชกรรมออกใบรับรองแพทย์

ในกรณีที่ตรวจสุขภาพประจำปี ราคาใบรับรองแพทย์รวมอยู่ในค่าบริการของแพทย์แล้ว แต่หากคุณกำลังหาใบรับรองแพทย์ ที่ Boston Clinic ราคาการพบแพทย์เริ่มต้นอยู่ที่ 650 บาทเท่านั้น

ได้ ที่ Boston Health Polyclinic เป็นคลินิกที่มีใบรับรองแพทย์ ให้บริการตลอดเวลาทำการ คุณสามารถเข้ามาขอใบรับรองแพทย์คลินิกของเราได้เลย ไม่จำเป็นต้องนัดล่วงหน้า ทีมแพทย์และบุคคลากรของทางคลินิกใกล้ฉันขอใบรับรองแพทย์ ยินดีให้บริการเสมอ

ใบรับรองเเพทย์มีทั้งที่สามารถออกให้ได้ ดังที่คลินิกที่ขายใบรับรองแพทย์มีให้บริการทั่วไป แต่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือ ใบรับรองแพทย์ที่คลินิกไม่สามารถออกให้ได้ ซึ่งก็จะได้แก่

 1. ใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง การป่วยที่ไม่มีประวัติในคลินิก
 2. ขอใบรับรองแพทย์ออนไลน์ ซึ่งแพทย์ไม่ได้ทำการตรวจรักษา

ถ้าเป็นโควิดขอใบรับรองแพทย์ได้ไหม ? หากผู้เข้ารับบริการเป็นโควิดแล้วต้องการขอใบรับรองแพทย์โควิดใกล้ฉัน ผู้เข้ารับบริการสามารถมาตรวจโควิดขอใบรับรองแพทย์ติดโควิดได้ที่คลินิกในเวลาทำการ ซึ่งปัจจุบันโรคโควิดมีอาการไม่รุนแรง สามารถลาหยุดได้เท่ากับการติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไป แต่ทั้งนี้ทางคลินิกไม่สามารถให้บริการขอใบรับรองแพทย์โควิดออนไลน์ได้ เนื่องจากผู้เข้ารับบริการไม่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์