ตรวจสุขภาพหญิง สุขภาพดีทุกช่วงวัยกับ Boston Health

การตรวจสุขภาพของคุณผู้หญิงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันการเกิดโรค และลดภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคเดิม คุณผู้หญิงจึงควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง Boston Health เป็นคลินิกตรวจสุขภาพหญิง ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพตามวัย และโปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติมเฉพาะคุณผู้หญิง พร้อมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของคลินิกที่ดูแลแบบองค์รวมใส่ใจคุณอย่างรอบด้าน ในทุก ๆ รายละเอียด

ตรวจสุขภาพหญิงเชียงใหม่

ตรวจร่างกายผู้หญิงสำคัญอย่างไร?

การตรวจสุขภาพประจำปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือการตรวจร่างกาย และการส่งตรวจห้องปฎิบัติการ ทั้งสองส่วนนั้นมีความสำคัญให้การตรวจคัดกรองความผิดปกติ และการป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรง อาทิเช่น โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆ ควรได้รับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการส่งตรวจห้องแลปที่ได้มาตรฐาน

การตรวจร่างกายทั่วไป หรือ General Physical Examination หมายถึงการตรวจร่างกายทั่วไป รวมถึงการวัดสัญญาณชีพต่างๆ (Vital Signs) อาทิเช่น การตรวจวัดความดันโลหิตสูง อัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งการตรวจร่างกายนั้นจะต้องมีการคุยในเรื่องของประวัติสุขภาพของผู้ใช้บริการก่อน เพื่อการตรวจร่างกายที่ครบถ้วน

การส่งตรวจห้องปฎิบัติการทั่วไป หรือ Laboratory Test ซึ่งจะมีการส่งตรวจเลือด ปัสสาวะ หรืออุจจาระ เพื่อสแกนหาความผิดปกติของร่างกายๆ อาทิเช่น ตรวจหาความผิดปกติของการทำงานหัวใจและหลอดเลือด ตรวจหาภาวะเบาหวานและระดับไขมันในเส้นเลือด ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือด ตรวจหาการทำงานของไตและตับ ตรวจหาระดับเกลือแร่ธาตุในกระแสเลือด ตรวจหามะเร็งต่าง ๆ

การตรวจสุขภาพเฉพาะเพศหญิง จึงมีทั้งการตรวจร่างกายและการส่งตรวจ Lab เพิ่มเติ่ม กาารตรวจร่างกายอาทิเช่น การตรวจเต้านมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจภายในร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจแมมโมแกรม หรือ Mammogram การตรวจระดับฮอร์โมนของเพศหญิง เป็นต้น

Show more +
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง ราคาถูก

เพิ่มเพื่อน

Ploy

ดร.พลอย

Licensed Doctor

ตรวจสุขภาพผู้หญิงที่ไหนดี ในเชียงใหม่
package ตรวจสุขภาพผู้หญิงที่ดีที่สุด

เตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้หญิง

แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพทั่วไป และการเตรียมตัวก่อนการตรวจภายใน

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพทั่วไป

 • ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ ผู้รับการตรวจสุขภาพควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงและชีพจรเต้นเร็วได้
 • งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนการตรวจ ทั้งนี้สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
 • หากมียาที่ต้องกินเป็นประจำ สามารถทานก่อนตรวจสุขภาพได้ แต่ควรแจ้งทางคลินิกก่อนเข้ารับตรวจหรือเจาะเลือด เนื่องจากยาบางชนิด เช่น ยาเบาหวาน หากรับประทานมาก่อนเจาะเลือดและงดอาหาร อาจจะทำให้เป็นลมได้ เนื่องจากน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำ
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพ ให้นำเอกสารติดตัวมาด้วย
 • ควรงดการสูบบุหรี่ก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากสามารถทำให้ความดันสูงได้
 • ควรงดเครื่องดื่มมึนเมาอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง เนื่องจากเครื่องดื่มมึนเมาส่งผลต่อการตรวจ
 • แนะนำให้ตรวจสุขภาพช่วงเช้า เนื่องจากถ้าหลังตรวจสามารถรับประทานอาหารต่อได้เลย ไม่อ่อนเพลีย
 • ควรสวมใส่ชุดที่สะดวกต่อการเจาะเลือด เพื่อให้ง่ายต่อการเจาะเลือด
 • หากในโปรแกรมตรวจสุขภาพมีการส่งตรวจปัสสาวะ ให้ผู้รับการตรวจเก็บปัสสาวะช่วงกลาง โดยปัสสาวะทิ้งไปก่อนเล็กน้อย
 • หากคุณผู้หญิงสงสัยว่าตั้งครรภ์ควรแจ้งทางคลินิกก่อนเข้ารับการตรวจ
 • หากในโปรแกรมตรวจสุขภาพมีการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ ควรเว้นช่วงตรวจก่อน-หลังมีประจำเดือน 7 วัน

ขั้นตอนก่อนการเตรียมตัวก่อนการตรวจภายใน

 • แนะนำให้เว้นช่วงตรวจในขณะมีประจำเดือน และก่อน-หลังมีประจำเดือนประมาณ 3 วัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง ใน Boston Health

โปรแกรมตรวจสุขภาพชายของ Boston Health แบ่งตามช่วงวัยเป็นหลักโรคแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ อายุน้อยกว่า 30 ปี, อายุ 30-50 ปี, อายุ 50-70 ปี และอายุมากกว่า 70 ปี

การตรวจประกอบไปด้วยการส่งตรวจจากเลือด ปัสสาวะและอุจจาระไปที่ห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐาน และการให้คำปรึกษาจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้ผู้รับการตรวจสามารถนำผลการตรวจไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรับการรักษาได้อย่างครบถ้วน

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงตามช่วงวัย

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงเพิ่มเติม

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลภาวะสุขภาพของผู้หญิง อายุ กรรมพันธุ์ และ วิถีชีวิต ทั้งหมดนี้สามารถนำมาประเมินเป็นปัจจัยความเสี่ยงต่อโรคและภาวะแทรกซ้อนได้ เราจึงแนะนำลองเข้ามาพบและปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อหาแผนการดูแลสุขภาพที่ดีและเหมาะสมที่สุด ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับบริการและความเห็นแพทย์ โดยอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำ ดังนี้

 • การตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ หรือในผู้หญิงที่อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบละเอียดโดยเทคโนโลยี HPV และ DNA
 • การตรวจการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้หญิง สามารถตรวจได้ทุกคน ที่ยังมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำและมีความเสี่ยง
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง 40 ปีที่ BHP เชียงใหม่

Package ตรวจสุขภาพผู้หญิง ราคาดี เช็คอัพครบครัน

การตรวจสุขภาพของผู้หญิงของ Boston Health แบ่งได้เป็นแพคเกคตรวจสุขภาพตามช่วงวัยซึ่งรวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งของผู้หญิงตามช่วงวัย ซึ่งราคาทั้งแพคเกจตรวจสุขภาพผู้หญิงราคาจะลดลงจากราคาเต็มเดิม ตรวจเช็คอัพร่างกายครบครัน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจสุขภาพของเพศหญิงโดยเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อยของการตรวจสุขภาพหญิง

ควรการตรวจสุขภาพหญิงที่ประกอบไปด้วยการตรวจเช็คร่างกายทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การตรวจสุขภาพเฉพาะของเพศหญิง ซึ่งที่ Boston health ของเราทั้งครบในเรื่องโปรแกรมสุขภาพที่ครบถ้วน ถ้าหากมีการตรวจพบโรคทางทีมแพทย์ของคลินิกพร้อมให้การรักษาต่อเนื่องตามมาตรฐาน ในราคาที่สมเหตุสมผล

ผู้หญิงอายุตั้ง 30 ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพประจำปี เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มมีความเสื่อมถอยของร่างกาย จึงควรป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตและลดภาวะแทรกซ้อน ควรเริ่มการตรวจสุขภาพเป็นประจำปีทุกปี ตามเกณฑ์อายุและประวัติสุขภาพ โดย Boston Health ของเราก็มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ พร้อมให้บริการครบครัน

คุณผู้หญิงอายุ 40 ปี ควรตรวจสุขภาพตามโปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง อายุ 30-50 ปี ของ Boston Health ของเรา ร่วมกับ การตรวจ Mammogram และ อัตราซาวน์ทรวงอก โดยแพทย์รังสี ซึ่งทาง Boston Health ได้ทำเครือข่ายการส่งต่อให้การตรวจดังกล่าวให้ผู้รับบริการ พร้อมแปรผลและให้คำปรึกษาจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้หญิงวัยทองหมายถึงผู้หญิงช่วงใกล้หมดประจำเดือน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 45-55 ปี ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายๆ อย่าง ทั้ง Boston Health ของเราก็ให้ความสำคัญกับคุณผู้หญิงในวัยที่ต้องมีการเปลี่ยนผ่านของร่างกาย ทางเราแนะนำในโปรแกรมการตรวจสุขภาพหญิง อายุ 50-70 ปี ถึงแม้ว่าอายุจะยังไม่ถึงเกณฑ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต่าง ๆของวัยหลังหมดประจำเดือน ลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อน

โปรแกรมตรวจสุขภาพของ Boston Health มีการแบ่งตรวจตามช่วงวัย ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยนั้นๆ และมีการตรวจเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์สูงสุด ในราคาที่เหมาะสม คลินิกสะอาด ทันสมัย ปลอดภัย ได้รับการรับรอง เรามีอุปกรณ์ครบครันแล้วให้บริการโดยแพทย์ผู้ชำนาญและพยาบาลวิชาชีพ คุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีที่คลินิกของเรา

การตรวจสุขภาพของคุณผู้หญิงที่ Boston Health ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 1,000 บาท ถึง 12,500 บาท โดยโปรแกรมตรวจสุขภาพจะแบ่งตามช่วงวัย โดยรวมค่าแพทย์และบริการอื่น ๆ แล้ว