ตรวจมะเร็ง ลดโอกาสเสี่ยง รู้ก่อน รักษาได้

การตรวจคัดกรองมะเร็ง ในทางการแพทย์สามารถตรวจความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการแสดง การตรวจคัด กรองมะเร็งทุกชนิดนั้น เพื่อมุ่งหาสิ่งที่สามารถบ่งชี้ที่จะกลายเป็นมะเร็งในอนาคต ซึ่งเป้าหมายคือการค้นหาเซลล์มะเร็ง หรือเซลล์ที่มีโอกาสกลายเป็นมะเร็ง (Pre-cancers) ได้ตั้งแต่มะเร็งระยะเริ่มแรก เพื่อเข้าสู่การรักษาให้เร็วและสร้างผลลัพธ์ในผลของการรักษาออกมาให้ดีที่สุด ทาง Boston Health ในฐานะของคลินิกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลแบบ Western ที่เชื่อว่าการป้องกันและคัดกรองเป็นก้าวแรกแสนสำคัญ เราจึงมีบริการการตรวจหามะเร็งชนิดต่างๆ ตามวัยและความเสี่ยงโรค พร้อมการให้คำปรึกษาแนะนำการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อดูแลสุขภาพชีวิตคุณให้ดีที่สุด

ตรวจมะเร็ง เชียงใหม่

ตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสำคัญอย่างไร?

ตรวจคัดกรองมะเร็งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่มะเร็งระยะเริ่มแรกจะเป็นผลดีมาก เพราะส่วนใหญ่จะมีขนาดที่เล็กและบางครั้งสามารถรักษาให้หายขาดได้สนิท ดังนั้นการรักษามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเชื่อว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่ในบางครั้งการตรวจคัดกรองเจอเซลล์ที่มีโอกาสกลายมะเร็งหรือ Pre-cancers แล้วรักษาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งลุกลามอนาคต จะช่วยเพิ่มโอกาสหายมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ตรวจหาเชื้อมะเร็ง ราคาไม่แพงในเชียงใหม่
Ploy

ดร.พลอย

Licensed Doctor

ตรวจคัดกรองมะเร็งมีอะไรบ้าง?

รายการโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งราคาคุ้มค่า ตรวจหามะเร็งบางชนิดที่สามารถตรวจและคัดกรองได้ที่สำคัญ มีดังนี้

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจได้จากการตรวจหลายชนิด ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจมะเร็งผู้หญิงที่นิยมมากที่สุด โดยในการตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดคือ การตรวจ Pap smear หรือ Pap test ซึ่งส่วนใหญ่ตรวจตั้งแต่อายุ 25 ปีขึ้นไป หรือเริ่มได้ในอายุน้อยกว่านั้น คือ 21 ปี นอกจากนี้ยังมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มอายุมากกว่า 30 ปี โดยการตรวจ HPV Test

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงอายุมากกว่า 65 ปี อาจจะลดระยะเวลาการตรวจจากปีละครั้งให้นานขึ้น หรืออาจจะไม่ต้องตรวจอีกก็ได้ ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนยุติการตรวจคัดกรอง

คลินิกของเรามีบริการตรวจภายใน สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งผู้หญิงโดยเฉพาะ อย่างโรคมะเร็งปากมดลูก ตรวจครบครัน พร้อมให้คำปรึกษา สนใจสร้างสุขภาพ ลดความเสี่ยงมะเร็ง ติดต่อเราวันนี้

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มีหลากหลายชนิดการตรวจ ขึ้นกับการพูดคุยของผู้รับการตรวจมะเร็ง และขึ้นอยู่กับแพทย์ที่ให้คำปรึกษา เพื่อเลือกการตรวจที่เหมาะสม ในทางแพทย์แนะนำให้เริ่มการตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งในกรณีของผู้รับการตรวจที่มีประวัติความเสี่ยงของโรคมะเร็ง หรือมีประวัติคนในครอบครัวใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ หรือพี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ อาจจะเริ่มการตรวจคัดกรองในอายุที่น้อยกว่านั้น

คลินิกของเรามีบริการตรวจอุจจาระและเลือด สำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ และให้คำปรึกษาในการตรวจคัดกรองมะเร็งผู้ชายและผู้หญิง ตรวจหาเชื้อมะเร็งราคาในราคาคุ้มค่า เริ่มป้องกันโรค ลดความเสี่ยงที่เห็นผล

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก การตรวจมะเร็งผู้ชายหลัก ๆ เป็นการตรวจเลือดที่เรียกว่า PSA Test ซึ่งเป็นสารบ่งชี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก แพทย์แนะนำให้ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในผู้ชายอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป หรือคนที่มีความเสี่ยง ได้แก่ คนเชื้อสารแอฟริกัน คนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งควรเริ่มการตรวจตั้งแต่อายุ 40 ปี

ทั้งนี้การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายอายุมากกว่า 70 ปีอาจจะตรวจห่างขึ้น จากตรวจโปรแกรมคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากทุกปีเป็นทุก 2-3 ปี คลินิกของเรามีบริการตรวจเลือด สำหรับตรวจเชื้อมะเร็งคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยเฉพาะ พร้อมราคาตรวจมะเร็งไม่แพง ให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจมะเร็งหลัก ๆ เป็นการตรวจด้วย Mammogram หรือการเอ็กซเรย์เต้านมด้วยเครื่องเฉพาะ โดยปกติการตรวจมะเร็งเต้านมจะเริ่มที่อายุ 40-50 ปี ในกลุ่มที่อายุน้อยกว่านี้จะเริ่มจากการตรวจคัดกรองมะเร็ง โดยการตรวจเช็คเต้านมกับแพทย์ทุกปี หรือในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ เช่น ประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุยังน้อย ฉะนั้นการพูดคุยและการตรวจร่างกายกับแพทย์จึงเป็นเรื่องสำคัญ คลินิกของเรามีบริการให้คำปรึกษาการตรวจมะเร็ง ตรวจเต้านม และสถานที่ตรวจที่ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการคุณแบบครบวงจร

โปรแกรมตรวจมะเร็ง ราคาเท่าไหร่ที่ BHP

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง ควรตรวจสุขภาพหามะเร็ง

ทุกคนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ทุกคน ทั้งนี้โอกาขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพของผู้รับการตรวจมะเร็งทั้งหมด ดังนั้นการขอคำปรึกษาการแพทย์จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทางคลินิกมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่พร้อมรีวิวประวัติสุขภาพของผู้รับการตรวจและออกแบบโปรแกรมมะเร็งให้เหมาะสมตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

คลินิกตรวจมะเร็ง ครบวงจร ที่ Boston Health

การตรวจคัดกรองมะเร็งของเรานั้น สามารถเช็คส่งตรวจได้จาก เลือด อุจจาระ และการตรวจภายใน ซึ่ง Boston Health คลินิกพร้อมให้บริการครบทุกการตรวจ ตรวจเช็คครบ พร้อมให้คำแนะนำจากแพทย์ในการตรวจและขั้นตอนการปฎิบัติตัวที่ถูกหลัก นอกจากนี้ทางคลินิกยังมีสถานที่ที่ส่งตรวจเอ็กซเรย์ที่ได้มาตรฐานเหมือนโรงพยาบาลตรวจมะเร็ง สำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่จำเป็นต้องในการเอ็กซเรย์โดยเฉพาะ

ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาสถานที่ตรวจมะเร็ง หรือคลิกตรวจมะเร็งใกล้ฉัน ในเชียงใหม่ แนะนำการตรวจมะเร็งที่ Boston Health เราให้บริการรวดเร็ว ได้มาตรฐาน ตรวจมะเร็งทุกชนิดราคาสุดคุ้ม และครอบคลุมหลายชนิด พร้อมให้คำปรึกษาคุณภาพ

ตรวจเช็คมะเร็งที่ดีที่สุด

เพิ่มเพื่อน

Ploy

ดร.พลอย

Licensed Doctor

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

การตรวจคัดกรองมะเร็งควรเลือกตรวจในคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาผู้รับการตรวจ เพื่อความเข้าใจและการดูแลสุขภาพที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน Boston Health ของเรามีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่พร้อมให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจมะเร็ง เพื่อให้ผู้รับการตรวจได้รับบริการที่ดีที่สุด อีกทั้งโปรแกรมตรวจมะเร็งราคาดี ครอบคลุมมะเร็งหลายชนิด

การตรวจคัดกรองมะเร็งโดยทั่วไปไม่มีผลข้างเคียง เนื่องจากเก็บสิ่งส่งตรวจจากเลือดหรืออุจจาระหรือสารคัดหลั่ง เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นในกรณีที่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยการเอ็กซเรย์ต่าง ๆ หรือการส่องกล้องตรวจลำไส้ ที่อาจจะมีผลข้างเคียงจากการตรวจได้ ซึ่งก่อนการทำการตรวจต่าง ๆ ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ให้ครอบคลุม ซึ่ง Boston Health จะมีการให้คำปรึกษาการแพทย์ก่อนการส่งตรวจในทุกเคส ตรวจหามะเร็งราคาประหยัด ตรวจแม่น อุปกณณ์การตรวจครบครัน

ตรวจสุขภาพมะเร็งราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,700 บาท สำหรับการตรวจมะเร็งจากการตรวจเลือด และการตรวจมะเร็งปากมดลูกราคาเริ่มที่ 1,200 บาท หากสนใจติดต่อสอบถามบริการ และราคาตรวจโรคมะเร็ง ราคาชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ 052-082-888

การตรวจมะเร็งของ Boston Health ไม่มีเงื่อนไขอื่น นอกจากต้องพบแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อที่ผู้รับบริการจะได้รับการรีวิวประวัติสุขภาพก่อน เพื่อการคัดกรองมะเร็งที่เหมาะสมตามแต่ละบุคคล สามารถ Walk-in เข้ามาเพื่อรับคำปรึกษาได้ทันที แนะนำให้จองล่วงหน้ามาก่อนเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ