คลินิกหมอครอบครัว วางแผนสุขภาพ เริ่มต้นครอบครัวแข็งแรง

เวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine) คือ ศูนย์กลางของการดูแลปฐมภูมิ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมดูแลคุณและครอบครัวในทุกมิติของสุขภาพ โดยการดูแลแบบองค์รวมของคนทุกวัย จากแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ ทาง Boston Health Polyclinic มีหมอครอบครัวที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแบบ Western Medical ที่พร้อมดูแลครอบครัวของคุณ

เวชศาสตร์ครอบครัว คืออะไร?

เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) คือ การแพทย์สาขาหนึ่งที่เชื่อในการดูแลแบบองค์รวม (Hoslistic approach) โดยใช้ความรู้ทั้งวิทยศาสตร์ชีวภาพ (Biological science) การแพทย์คลินิก (Clinical science) และวิทยาศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral science) เข้าด้วยกัน เพื่อให้ดูแลที่รอบด้านกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่เน้นไปที่โรคใดโรคหนึ่ง เพราะหมอครอบครัวเชื่อว่าทุกมิติสุขภาพ (Dimension of Health) นั้นเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือโรคในมนุนย์หนึ่งคน มักจะเชื่อมโยงไปถึงคนรอบข้าง ที่มีความสำคัญอย่างครอบครัว อาจจะเป็นครอบครัวแก่กำเนิด หรือครอบครัวที่สร้างขึ้นใหม่ก็ได้ เนื่องจากหากมีคนป่วยหนึ่งคนในครอบครัว ก็จะมีผลกระทบต่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวด้วย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

หากมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน คนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันในการดูแลเรื่องอาหารการกินของสมาชิกคนนั้นด้วย เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หรือหากมีคนในครอบครัวคนใด ๆ คนหนึ่งป่วยติดเตียง ต้องมีความดูแลตลอด 24 ชั่วโมง สมาชิกในครอบครัวก็ต้องพลัดเปลี่ยนกันมาดูแล ทำให้ตารางการใช้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนแปลงไป

ฉะนั้นการดูแลคนป่วยคนหนึ่งนั้น ก็หมายถึงการที่เราต้องดูแลครอบครัวนั้น ๆ ด้วย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาวะการแทรกซ้อนจากตัวโรคทั้งจากทางกายและจิตใจ ทั้งผู้ป่วยและครอบครัว

Show more +
เวชศาสตร์ ครอบครัว คืออะไร

เพิ่มเพื่อน

Ploy

ดร.พลอย

Licensed Doctor

ทีมแพทย์มืออาชีพของคลินิกเรา

Pupe Physical Therapist
Pupe

Physical Therapist

Booth Traditional Chinese Medicine
Booth

Traditional Chinese Medicine

Dr Ploy
Ploy

Primary Care/Family Medicine

Ami Primary Care Womens Health
Ami

Primary Care/Women’s Health

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มีหน้าที่อะไร?

  • เป็นหมอคนแรกของคุณและครอบครัว ในการดูแลแบบปฐมภูมิ
  • เป็นหมอทำหน้าที่ช่วยตรวจคัดกรองในความเสี่ยงสุขภาพและวางแผนการป้องกันโรค
  • เป็นที่ปรึกษาในการดูแลสุขภาพแก่คุณและครอบครัว รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุและการรักษาอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ
  • เป็นที่ปรึกษาในการรับวัคซีนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
  • เป็นหมอที่สั่งจ่ายยาที่จำเป็นต่อโรค
  • เป็นที่ปรึกษาการวางแผนครอบครัว และการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งมารดาและบุตร
  • เป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์ช่วยประสานงานสู่แพทย์เฉพาะทางในกรณีที่ต้องส่งต่อรักษา
  • เป็นหมอที่ดูแลในทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดหรือใกล้เสียชีวิต เช่น ผู้ป่วยประคับประคอง และผู้ดูแล เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

family medicine doctor Boston health chiangmai
หมอพลอย หมอเวชศาสตร์ครอบครัว

แนะนำหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ของ Boston Health

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือหมอแฟมเมด (Family Med) ของคลินิกเราจบเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวโดยตรง ซึ่งหมอเวชศาสตร์ครอบครัว คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและรักษาพยาบาลแบบองค์รวม และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะมีการซักประวัติและการตรวจร่างกายที่ครอบคลุมทุกมิติสุขภาพในอาการเจ็บป่วยของผู้เข้ารับบริการ โดยคำนึงถึงสุขภาพและครอบครัวเป็นสำคัญ และพร้อมเป็นที่ปรึกษาสุขภาพเสมือนหมอประจำบ้านของท่าน

เวชศาสตร์ครอบครัว สร้างสุขภาพครอบครัวที่ดี กับ Boston Health

คลินิก Boston Health ของเราดำเนินการโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine Doctor) เป็นหลัก โดยการดูแลแบบองค์รวม ทั้งการรีวิวประวัติสุขภาพของคุณ ด้วยแบบฟอร์มประวัติที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม การตรวจร่างกายทุกระบบที่ออกแบบเหมาะสมวัยและประวัติความเสี่ยงสุขภาพของคุณ และการส่งตรวจห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย และการให้คำปรึกษาโดยหมอครอบครัวอย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคุณและครอบครัว

นอกจากนี้ เรายังมีระบบของเวชศาสตร์ครอบครัว Family Medical Care สำหรับสมาชิกที่ถ้าหากบิดามารดาเป็นสมาชิกแล้วจะทำให้บุตรธิดาที่อายุน้อยว่า 16 ปี เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ ได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลและค่ายาตามบิดามารดาทันที

หมอ ครอบครัว family med

คำถามที่พบบ่อยในเวชศาสตร์ครอบครัว

เวชศาสตร์ครอบครัว คือ การดูแลแบบองค์รวมในทุกมิติของสุขภาพ ดูแลรักษาทั้งกาย จิตใจ และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้คุณได้รับการดูแลที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและครอบครัว ซึ่งการรักษาในปฐมภูมิทั้งหมด หมอครอบครัวหรือ Family Doctor สามารถทำได้ ทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรคติดต่อต่าง ๆ รวมไปถึงการตรวจคัดกรองต่าง ๆ และการให้คำแนะนำสุขภาพแก่ครอบครัว

การรักษาแบบเวชศาสตร์ครอบครัว เหมาะสมกับทุกคนและทุกครอบครัวที่ต้องการการรักษาที่ครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นแพทย์เฉพาะทางการดูแลแบบปฐมภูมิ ที่มีถนัดการดูแลแบบองค์รวม ช่วยสร้างรากฐานสุขภาพคนในครอบครัวให้แข็งแรง